ПРИЙОМИ ВІДТВОРЕННЯ СИТУАТИВНОГО САТИРИЧНОГО ЕФЕКТУ В РОМАНІ ДЖ. ГЕЛЛЕРА «ПАСТКА НА ДУРНІВ»

  • Світлана Олександрівна Шехавцова
Ключові слова: прийом, ситуативний сатиричний ефект, гумор, переклад сатиричних творів

Анотація

У статті визначено й досліджено ключові прийоми відтворення ситуативного сатиричного ефекту в романі Дж. Геллера «Пастка на дурнів», що сприятимете усвідомленню механізмів створення ситуативного сатирич­ного ефекту, визначенню провідних тенденцій подальших наукових розвідок у перекладознавстві та виявленню перспектив удосконалення перекладів сатиричних творів на сучасному етапі розвитку перекладознавства. Кожний автор використовує певні функціонально-стилістичні засоби створення сатиричного ефекту, через це його стиль і мова набувають унікальності та неповторності. Неповторність письменника виявляється у використанні мовних категорій, які утворюють у своїй взаємодії єдине ціле зі змістом та є носіями національної своєрідності й історичного забарвлення. У процесі дослідження доведено, що створення ситуативного сатиричного ефекту досягається завдяки зображенню сукупності об’єктів і зв’язків між об’єктами, що описується в певних епізодах. Більшість сатиричних ситуацій створені завдяки поведінці головного персонажу роману. Встановлено, що виникає необхідність розрізняти сам факт вказівки на сатиричну ситуацію та спосіб її зображення, тобто частину змісту висловлювання, що вказує на ознаки ситуації, через які вона відображається у висловлюванні. З’ясовано, що кожне висловлення відображає певну ситуацію шляхом вказівки на окремі її ознаки, при цьому одна й та ж ситуація може описуватися завдяки різним комбінаціям властивих їй особливостей. Теоретично обґрунтовано, що ситуації є гумористичними, однак усмішка Дж. Геллера зупиняється на їхньому серйозному боці, показуючи читачеві, що герою такого становища може бути й не смішно. Дж. Геллер – поблажливий письменник, проте часто зображення комічного переходить у сарказм. Більш повне відтворення змісту оригіналу під час перекладу українською мовою зберігає не лише ціль комунікації, а й передачу всіх змістових елементів оригіналу. Кожне висловлення відображає певну ситуацію шляхом вказівки на окремі її ознаки.

Посилання

1. Гончарова Ю. Поетика автобіографізму в американській літературі кінця ХХ – початку ХХІ ст. : автореф. дис. … канд. філол. наук : 10.01.04. Дніпропетровськ, 2006. 21 с.
2. Казакова Л. Творча еволюція Джозефа Хеллера-романіста : автореф. дис. … канд. філол. наук : 10.01.04. Дніпропетровськ, 2004. 23 с.
3. Салимов А. Эволюция романного творчества Джозефа Хеллера : автореф. дисс. … канд. филол. наук : 10.01.03. Казань, 2010. 22 с.
4. Хеллер Дж. Пастка на дурнів / пер. з англ. М. Мещеряка. Київ : Дніпро, 1988. 629 с.
5. Хеллер Дж. Уловка-22 / пер. с англ. М. Виленского и В. Титова. Киев : Трамвай, 1995. 496 с.
6. Heller J. Catch-22. New York : Simon and Schuster, 1995. 568 p.
Опубліковано
2019-09-30
Сторінки
269-274