ВАРІАТИВНІСТЬ МОВЛЕННЯ МЕШКАНЦІВ МІСТА ПІТСБУРГ НА ПРИКЛАДІ ВЖИВАННЯ ОКРЕМИХ ЛЕКСЕМ

  • К.В. Вуколова
Ключові слова: лексеми, пітсбургізм, усне та письмове мовлення, варіативність, діалект

Анотація

У статті розглядаються лексичні одиниці, які найчастіше вживаються в мовленні мешканців міста Пітсбург та є унікальними для цього регіону. Надаються приклади лексем, поширених переважно в Пітсбурзі та околицях міста, що умовно називаються «пітсбургізмами» і набувають різних значень залежно від контексту, а саме: лексеми «yinz» і «yinzer».

Посилання

1. Johnstone B. Speaking Pittsburghese: The Story of a Dialect / B. Johnstone. – Oxford : Oxford University Press, 2013.
2. Montgomery M. The structuralhist or yofy’all, youallandyou’uns / M. Montgomery // Southern journal of linguistics. – 2002. – № 26.
3. Chapman J. «Yinzplay» : It’sjust ‘Burghthing / J. Chapman // Postgazette. – January 29, 2010 [Електронний ресурс]. –
Режим доступу : http://www.postgazett.com.stories/sectionfront/life/yinzplayitsjustburghthing231029/#ixzz1zwVPYЗYs.
4. Marssey S . Jewelryforher / S. Marsey // July 9, 2012. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.jewelrynat.com.
Опубліковано
2016-10-31
Сторінки
70-74