Головний редактор:

Ребрій Олександр Володимирович – доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри перекладознавства імені Микола Лукаша Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна.

Заступник головного редактора:

Цапів Алла Олексіївна – доктор філологічних наук, доцент, професор кафедри англійської філології та світової літератури імені професора Олега Мішукова Херсонського державного університету

 Відповідальний секретар:

Климович Світлана Миколаївна - кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри української й слов’янської філології та журналістики Херсонського державного університету.

 Члени редакційної колегії:

Бєлєхова Лариса Іванівна – доктор філологічних наук, професор, професор кафедри англійської філології та світової літератури імені професора Олега Мішукова  Херсонського державного університету

Ельжбета Кржановська-Клучевська – доктор філософії, професор Ягелонського університету, Краків, Польща.

Гадомський Олександр Казимирович – доктор філологічних наук, доктор габілітований гуманітарних наук в області мовознавства (Варшавський університет), професор, завідувач кафедри білоруських та українських досліджень Інституту славістики Опольського університету, Ополе, Польща.

Главацька Юлія Леонідівна – кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри готельно-ресторанної справи та туристичного бізнесу й іноземних мов Херсонського державного аграрно-економічного університету.

Дойна Попеску – доктор філософії, доцент Університету близького сходу північного Кіпру (Near East University of North Cyprus), Нікосія, Республіка Кіпр.

Засєкін Сергій Васильович – доктор філологічних наук, професор, професор кафедри прикладної лінгвістики Волинського національного університету імені Лесі Українки.

Короткова Людмила Віталіївна - кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри англійської філології та світової літератури імені професора Олега Мішукова Херсонського державного університету.

Крисанова Тетяна Анатоліївна – доктор філологічних наук, доцент, професор кафедри практики англійської мови Волинського національного університету імені Лесі Українки.

Маріна Олена Сергіївна – доктор філологічних наук, доцент, завідувач кафедри англійської філології, перекладу та філософії мови імені професора О. М. Мороховського Київського національного лінгвістичного університету.

Мартинюк Алла Петрівна – доктор філологічних наук, професор,  професор кафедри перекладознавства імені Миколи Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна.

Приходько Ганна Іллівна – доктор філологічних наук, професор, професор кафедри англійської філології Запорізького національного університету.

Романова Наталя Василівна – доктор філологічних наук, доцент, професор кафедри німецької та романської філології Херсонського державного університету.

Шевченко Ірина Семенівна – доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри ділової іноземної мови та перекладу Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна.