Реєстрація авторів

Ви можете заповнити довідку про автора за посиланням.

У разі, коли за посиланням заповнити довідку не вдається, можна вислати довідку у наступному вигляді

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ДОВІДКИ ПРО АВТОРА

Прізвище, ім’я, по батькові автора (-ів)

 

Відомості про наукового керівника:
(ПІБ, науковий ступінь, вчене звання, посада)
заповнюється у разі відсутності наукового ступеня

 

Рубрика журналу

 

Місце роботи (навчання), науковий ступінь, вчене звання, посада

 

Контактний телефон

 

E-mail

 

Поштова адреса (за зразком: вул. Леніна, б. 3, кв. 6, м. Херсон, 73000)