Приклад оформлення статті

УДК 81.255.4

Секція 1. Перекладознавство

НОВІТНЯ ІСТОРІЯ ПЕРЕКЛАДІВ ФЕДЕРІКО ҐАРСІА ЛОРКИ В ЄВРОПІ ТА США

Григоренко Олександр Вікторович,
кандидат філологічних наук, доцент,
доцент кафедри англійської мови та перекладу
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
hryhorenko@gmail.com
orcid.org/___________

Анотація.
Обсяг: мінімум – 300 слів, максимум – 350 слів.
Ключові слова: 5–10 слів чи словосполучень, жодне з яких не дублює назву статті.

NEW HISTORY OF TRANSLATIONS OF THE FEDERICO GARCIA LORKY
IN EUROPE AND USA

Hryhorenko Oleksandr Viktorovych,
Candidate of Philological Sciences, Associate Professor,
Associate Professorat the Department of English Language and Translation
Taras Shevchenko National University of Kyiv
hryhorenko@gmail.com
orcid.org/___________

Анотація англійською (українською) мовою.
Обсяг: мінімум – 300 слів, максимум – 350 слів.
Key words: 5–10 слів чи словосполучень, жодне з яких не дублює назву cтатті.

1. Вступ
2. Розділ 1
3. Розділ 2
4. Висновки

ЛІТЕРАТУРА:

1. Бацевич Ф. С.Основи комунікативної лінгвістики. Київ: Академія, (2009). 376 с.

REFERENCES:

1. Batsevych F. S. (2009). Osnovy komunikatyvnoi linhvistyky [Basics of communicative linguistics]. Kyiv: Akademiia, 376 p.