Вартість публікації

Вартість публікації становить 1100 гривень (до 12 сторінок включно). Якщо стаття більше зазначеного обсягу, то додатково необхідно сплачувати 50 гривень за кожну сторінку. Редакційний збір покриває витрати, пов’язані з редагуванням статей, макетуванням журналу.

За бажанням автор статті може замовити собі друкований примірник журналу. Вартість друкованого примірника800 гривень, які необхідно сплатити додатково до публікаційного внеску.

Редакція журналу здійснює внутрішнє анонімне рецензування статей та перевірку на наявність плагіату, після чого автори отримують реквізити для оплати публікаційного внеску.


Стоимость публикации для зарубежных авторов составляет 50 долларов (до 12 страниц включительно). Каждая дополнительная страница оплачивается отдельно 2 доллара. Публикационный взнос покрывает расходы, связанные с редактированием статей, макетированием журнала.

По поводу оплаты в других странах обращайтесь, пожалуйста, в редакционную коллегию.