ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ ПОЕТИЧНОГО ПЕРЕКЛАДУ

  • Л.В. Губа
Ключові слова: поезія, художній переклад, експресивність, структура вірша

Анотація

У статті розглядаються проблеми перекладності художніх творів, зокрема особливості перекладу поезії. Автор
статті висвітлює особливо важливі проблеми в процесі поетичного перекладу. У статті пояснюється, в чому полягає
складність художнього перекладу в цілому та поетичного перекладу зокрема; було розглянуто мовні особливості
поетичного тексту та з’ясовано головні особливості поетичного перекладу.

Посилання

1. Жирмунский В.М. Поэтика русской поэзии / В.М. Жирмунский. – Сбп. : Азбука-Классика, 2004. – 496 с.
2. Зеров М. У справі віршованого перекладу. Нотатки / М. Зеров // Всесвіт. –1988. – № 8. – С. 130–131.
3. Калустова О. Художній образ: перекладознавча специфіка поняття / О. Калустова // Вісник КНУ ім. Тараса Шевченка. – Сер.: Іноземна філологія. – 2007. – № 41. – С. 31–33.
4. Коломієць Л.В. Концептуально-методологічні засади сучасного українського поетичного перекладу / Л.В. Коломієць. – К., 2004. – 521 с.
5. Коптілов В.В. Теорія і практика перекладу / В.В. Коптілов. – К. : Юніверс, 2003. – 280 с.
6. Корольова А.В. Теорія художнього мовлення в контексті лінгвоепічної парадигми / А.В. Корольова // Мовні концептуальні картини світу : Зб. наук. праць. – К., 2003.
7. Літературознавчий словник-довідник / за ред. Р. Гром’яка, Ю. Коваліва, В.Теремка. – К., 2006. – 752 с.
8. Лотман Ю.М. О поетах и поэзии / Ю.М. Лотман. – Сбп. : Искусство-Сбп., 1996. – 241 с.
9. Мукаржовский Я. Структуральная поэтика / Я. Мукаржовский. – М. : Школа «Языки русской культуры», 1996. – 480 с.
10. Раюшкина И.В. Язык поэтического перевода в аспекте лингвистической прагматики (На материале стихотворений Эмили Дикинсон) : дис. ... канд. филол. наук : 10.02.20 / И.В. Раюшкина. – Краснодар, 2004. – 185 с.
11. Толочин И.В. Метафора и интертекст в англоязычной поэзии / И.В. Толочин. – СПб., 1996. – 96 с.
12. Философский энциклопедический словар / под. ред. С. Аверинцева. – М.,1989. – 815 с.
Опубліковано
2016-10-31
Сторінки
12-16