ІДЕОЛОГІЯ В ЛІТЕРАТУРІ: ПЕРЕПОНА ЧИ ФІЛЬТР У МІЖКУЛЬТУРНІЙ КОМУНІКАЦІЇ (НА ПРИКЛАДІ УКРАЇНСЬКОГО ПЕРЕКЛАДУ АМЕРИКАНСЬКОГО БЕСТСЕЛЕРА Е. СІГЕЛА «ОЛІВЕРОВА ІСТОРІЯ»)

  • О.І. Довбуш
Ключові слова: ідеологія, масова література, бестселер, міжкультурна комунікація, оригінал, переклад

Анотація

У статті простежуються основні ідеологічні моделі літератури; аналізуються українські соціокультурні коди, синхронні з появою твору Е. Сігела “Oliver’s Story”, й визначаються причини відставання перекладу та публікації його
українського відповідника від часу виходу й функціонування оригіналу.

Посилання

1. Гундорова Т. Кітч і Література. Травестії / Т. Гундорова. – К. : Факт, 2008. – 284 с.
2. Дончик В.Г. Український радянський роман / В.Г. Дончик. – К. : Дніпро, 1987. – 429 с.
3. Заплотинська О.О. «Формалізм чи новаторство?» : інтелектуальний нонконформізм в офіційному дискурсі 1960 1970-х рр. в Україні / О.О. Заплотинська // Український історичний журнал. – 2006. – № 8. – С. 145–157.
4. Зборовська Н. Сучасна масова література в Україні як загальнокультурна проблема / Н. Зборовська // Слово і Час. – 2007. – № 6. – С. 3–8.
5. Лімборський І. Weltliteratur за доби глобалізації: пошуки нової посткультурної ідентичності / І. Лімборський // Слово і Час. – 2008. – № 6. – С. 3–10.
6. Микитенко О. Феномен «Всесвіту» (історичний нарис) / О. Микитенко // «Всесвіт» у ХХ сторіччі: Бібліогр. покаж. змісту укр. Журналу інозем. літ. за 1925–2000рр. / [уклад. О.І. Микитенко, Г.І. Гамалій]. – К. : Вид. дім «Всесвіт», 2004. – С. 625–671.
7. Сігел Е. Оліверова історія: [Роман] / Ерік Сігел ; [пер. з англ. А. Євса] // Всесвіт. – 1998. – № 5 6. – С. 3–102.
8. Стусенко О. Паралітература: пара- чи література? // Літературна Україна. – 2007. – 27 грудня.
9. Таранова А. «Велике нечитоме» і академічний канон: проникнення масової літератури до парадигми літературознавства / А. Таранова // Слово і Час. – 2008. – № 11. – С. 49–56.
10. Тульчинський Г.Л. Массовая культура как реализация проекта Просвещения: американские и российские последствия / Г.Л. Тульчинский // Философский век : Альманах. – Вып. 31. – Бенджамин Франклин и Россия : к 300-летию со дня рождения. Часть 1 / [отв. ред. Т. В. Артемьева, М. И. Микешин] – С-Пб. : Санкт-Петербургский Центр истории идей, 2006. – С. 179–206. [Электронный ресурс]. – Режим доступу : // http://ideashistory.org.ru/pdfs/21tulchinsky.pdf.
11. Macdonald D. A theory of mass culture / Dwight Macdonald / Literary Taste, Culture and Mass Communication. – Vol. 1. – Culture and Mass Culture / [ed. by Peter Davison, Rolf Meyersohn & Edward Shils]. – Cambridge : Chadwyck Healey Ltd, 1978. – P. 167–183.
12. Segal E. Oliver’s Story. / Erich Segal. – London Toronto Sydney New York : Granada Publishing, 1977 – 202 p.
Опубліковано
2016-10-31
Сторінки
23-28