СЮЖЕТНО-КОМПОЗИЦІЙНІ ОСОБЛИВОСТІ АНТИУТОПІЇ У ТВОРЧОСТІ БЕРНАРА ВЕРБЕРА

  • І.В. Кривенець
Ключові слова: антиутопія, фентезі, сюжетно-композиційні особливості, художній простір

Анотація

У статті розкриваються сюжетно-композиційні особливості жанру антиутопії та описано їх втілення в художньому просторі письменника-фантаста Бернара Вербера. Розглядаються вже існуючі характерні риси жанру антиутопії, запропоновано сюжетно-композиційні антиутопічні характеристики, які актуалізуються у фентезійних романах Б. Вербера.

Посилання

1. Білий О.В. Антиутопія / О.В. Білий // Українська літературна енциклопедія: В 5 Т. – К.: Голов. ред. УРЕ ім. М. П. Бажана, 1988. – Т. 1. – 69 с.
2. Давиденко Г.Й. Історія зарубіжної літератури ХІХ - початку ХХ ст.: навчальний посібник / Г.Й. Давиденко, О.М. Чайка. – К. : Центр учбової літератури, 2007.
3. Жаданов Ю.А. Антиутопия второй половины ХХ века: творческий поиск новых перспектив жанра / Ю.А. Жаданов [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/natural/Vsntu/2010/filolog/102-SevNTU/102-06.pdf.
4. Пигулевский В.О. Ирония и вымысел: от романтизма к постмодернизму / В.О. Пигулевский.– Ростов-на-Дону : «Фолиант», 2002.– 418 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.urgi.info/urgiinfofiles/sites/pigulevsky-ironiya/.
5. Щелок Е.А. Пособие по французской лексикологии для институтов и факультетов иностранных языков / Е.А. Щелок, Д.В. Комарев. – М: Высшая школа,
1970. – 120 с.
6. Словник Larousse [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.larousse/fr.
7. Werber B. L’Empire des anges / Bernard Werber [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://knigger.org/b.werber/about/lempire-des-anges?hl=fr.
8. Werber B. Les micro humains / Bernard Werber [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ebookgratuit.co/bernard-werber-les-micro-humains/.
9. Werber B. Nous, les dieux.
10. Werber B. Troisième humanité / Bernard Werber [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://sites.google.com/site/andrerecommendedbookztoreads/download-orread-online-troisieme-humanite-by-bernard-werber-bookin-pdf-mobi-or-epub.
Опубліковано
2016-10-31
Сторінки
92-96