МОВНІ ТА ЕТНОМЕНТАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ ДАВНЬОСОНЯЧНОЇ МОВИ ГЛАБ-ЕРІБОЛ-ЕФКОРДІ З «КОСМІЧНОЇ ТРИЛОГІЇ» К.С. ЛЬЮЇСА

  • І.М. Ребрій
Ключові слова: артланг, переклад, мовні та етноментальні особливості, одомашнення, очуження, золота середина

Анотація

Статтю присвячено визначенню мовних та етноментальних особливостей перекладу українською та російською
мовами давньосонячної мови глаб-ерібол-ефкорді з «Космічної трилогії» К. С. Льюїса. Перекладацьке рішення про
переведення артлангу з латиниці на кирилицю є проявом одомашнення, тоді як вибір на користь транслітерації –
очуження. Гармонійне поєднання двох зазначених стратегій дає приклад прагматичної золотої середини.

Посилання

1. Жаданова Т.В. Сюжетно-композиционное своеобразие произведений К. С. Льюиса / Т.В. Жаданова // Науковий вісник МНУ імені В.О. Сухомлинського. Філологічні науки (літературознавство). – 2015. – № 2(16). – С. 108–111.
2. Каракулова М.К. Восприятие чужих языков (на материале художественной литературы) / М.К. Каракулова // Вестник Удмуртского университета. Филологические науки. – 2005. – № 5(2). – С. 15–20.
3. Люїс К. С. За межі мовчазної планети. Переландра: космічна трилогія / К. С. Люїс ; [пер. з англ. А. Маслюх]. – Львів : Свічадо, 2010. – 380 с.
4. Льюис К. С. За пределы безмолвной планеты / К. С. Льюис ; [перевод С. Кошелева, М. Мушинской, А. Казанской] [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://lib.ru/LEWISCL/planeta.txt.
5. Маслюх А. Клайв Стейплз Люїс і його космічна трилогія. Від перекладача / А. Маслюх // За межі мовчазної планети. Переландра: Космічна трилогія ; [пер. з англ. А. Маслюх]. – Львів : Свічадо, 2010. – С. 5–13.
6. Прокофьева Л.П. Прикладные программы анализа фоносемантической структуры текста (игры разума или полезная в хозяйстве вещь?) / Л.П. Прокофьева [Электронный ресурс] – Режим доступа : www.dialog-21.ru/ dialog2006/ materials/pdf/ProkofevaL.pdf.
7. Bauer L. English Word-Formation / L. Bauer. – Cambridge : Cambridge University Press, 1983. – 296 p.
8. Lewis C. S. Out of the Silent Planet [Electronic resource] / C. S. Lewis. – Access : http://cs5517.userapi.com/u133638729/docs/14689a9804fb/Lewis_C_S_C_S_Lewis_Out_ of_the_Silent_Planet_20.pdf.
9. Yule G. The Study of Language / G. Yule. – Cambridge : Cambridge University Press, 2010. – 320 p.
Опубліковано
2016-10-31
Сторінки
49-54