АСПЕКТИ ВІДТВОРЕННЯ АВТОРСЬКОЇ ОБРАЗНОСТІ НА ПРИКЛАДІ РОМАНІВ ДЖЕРАЛЬДА ДАРРЕЛЛА

  • З.Ю Воронова
Ключові слова: авторська образність, стилістичний прийом, авторський стиль, епітет, метафора, колоронім, топонім, переклад, адекватність перекладу, прагматика тексту

Анотація

У статті розглядаються аспекти відтворення українською мовою авторської образності в романах Джеральда Даррелла. Увагу сфокусовано на механізмі та закономірностях явища індивідуальної лексичної системи, а також на проблематиці перекладів творів письменника. Окреслення основної проблеми цієї статті визначає у якості мети дослідження особливостей відтворення авторської образності в романах Джеральда Даррела «Моя сім’я та інші звірі» та «Земля горохів».

Посилання

1. Тер-Минасова С. Язык и межкультурная коммуникация – М. Слово, 2000 – 624 с.
2. Казакова Т. Художественный перевод СПб.: Знание, – 2002, 112 с.
3. Бархударов Л. Тетради переводчика. – М.: Международные отношения, 1974. – 23 с.
4. Казакова Т. Практические основы перевода. English <=> Russian. –
5. Серия: Изучаем иностранные языки. – СПб.: «Издательство Союз», – 2001, – 320 с.
6. Дубенко О. Порівняльна стилістика – Вінниця: Нова Книга, 2005 – 223с.
7. Durrell, G. The Whispering Land / G. Durrell, 1979 – 367 p.
8. Durrell G. My Family and Other Animals. GB. Penguin Group, 1956 – 278 p.
9. Newmark Peter / A textbook of translation – Harlow: Pearson Education Limited, 2008 – 292 p.
Опубліковано
2016-11-28
Сторінки
7-11