ФОРМУВАННЯ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ ЯК НЕОБХІДНОЇ СКЛАДОВОЇ МОВНОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ-ІНОЗЕМЦІВ

  • Н.Ю. Булава
Ключові слова: міжкультурна комунікація, національна культура, українська мова як іноземна, навчання, освітній

Анотація

У статті здійснено теоретичне та практичне переосмислення поняття «міжкультурна комунікація» у процесі навчання української мови як іноземної. Проаналізовано взаємозв’язок мови та культури у діяльності викладача-лінгвіста. Визначено психолого-педагогічні критерії підготовки педагогів вищих учбових закладів, які навчають студентів-іноземців української мови.

Посилання

1. М’язова І.Ю. Міжкультурна комунікація: зміст, сутність та особливості прояву (соціально-філософський аналіз): автореф. дис. … канд. філос. наук: спец. 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії/ І.Ю. М’язова. – 2008. – 18 с.
2. Бахов І.С. Міжкультурна комунікація в контексті глобалізаційного діалогу культур / І.С. Бахов // Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. – 2012. – № 2. – С. 34 – 43.
3. Донец П.Н. Теория межкультурной коммуникации: специфика культурных смыслов и языковых форм): автореф. дисс. …докт. филол. наук: спец. 10.00.19 – теория языка / П.Н. Донец. – Х., 2003. – 24 с.
4. Бацевич Ф.С. Основи комунікативної лінгвістики: Підручник / Ф.С. Бацевич. – К.: Академія. – 2004. – C. 344.
5. Петрова С.М. Русский язык как средство межкультурной коммуникации на современном этапе / С.М. Петрова // Вестник Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова. – 2015. – № 4. – С. 98 – 109.
6. Тепла О.М. Формування міжкультурної комунікації у процесі навчання іноземних студентів української мови // Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. – 2010. – Вип. 12. – С.179-182.
7. Марковина И.Ю. Культура и текст. Введение в лакунологию / И.Ю. Марковина, Ю.А. Сорокин. – М.: ГЭОТАРМедиа, 2008. – 144 с.
8. Сепир Э. Избранные труды по языкознанию и культурологи / Э. Сепир. – М.: Прогресс,1993. – 655 с.
9. Манакін В.М. Мова і міжкультурна комунікація / В.М. Манакін. – К.: Академія, 2012. – 284с.
10. Тихоновський О.В. Особливості педагогічного спілкування на етапі адаптації іноземних студентів до навчання у ВНЗ / О.В. Тихоновс
Опубліковано
2016-12-26
Сторінки
54-58