СТАРОЗАВІТНИЙ ДИСКУРС У ВИБРАНІЙ КОРОЛІВСЬКІЙ ШОТЛАНДСЬКІЙ ПОЕЗІЇ КІНЦЯ ХVІ – ПОЧАТКУ ХVІІ СТ. У ЗІСТАВЛЕННІ З УКРАЇНСЬКОЮ МИСТЕЦЬКОЮ РЕЦЕПЦІЄЮ ХХІ СТОЛІТТЯ

  • О.О. Смольницька
Ключові слова: переклад, шотландистика, англійська мова, скотс, Біблія, монарх, фемінінність, рецепція

Анотація

У статті проаналізовано змалювання старозавітної символіки в сонетах Марії Стюарт і її сина Якова Стюарта. Пропонується характеристика постатей Марії Шотландської і Єлизавети Англійської Вірою Вовк. До уваги беруться англомовний, германський (німецький), романський, український контексти. Для ілюстрацій залучаються переклади Максима Стріхи й власні.

Посилання

1. Кашникова И. Мария I Шотландская: биография и лирика (религиозный и гендерный аспекты) / И. Кашникова М. Новикова, М. Стогний, С. Трош // Культура
народов Причерноморья : науч. журнал. – 2013. – № 263. – Т. 1. – С. 157–158.
2. Кіплінґ Р. Сім морів : Поетичні твори / Р. Кіплінґ ; упоряд. В. Чернишенко. – Англ. мовою з паралельним українським перекладом. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2016. – 480 с.
3. Лист від Віри Вовк до Ольги Смольницької від 27 жовтня 2016 р. (13:54). (З особистого архіву Ольги Смольницької).
4. Листи від Віри Вовк до Ольги Смольницької від 19 грудня 2016 р. (14:41, 20:01, 21:02). (З особистого архіву Ольги Смольницької).
5. Новикова М. Лірика Марії І Стюарт: гендерний та релігійний аспекти / М. Новикова, С. Трош // Академія Наук Вищої школи України. – Наукові записки. – Т. ІХ. – К., 2016. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://anvsu.org.ua/index.files/naukovi%20vidannya.files/NZ_16_zmist.htm.
6. Пагутяк Г. Галицька Марія Стюарт / Г. Пагутяк [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zaxid.net/news/showNews.do?galitska_mariya_styuart&objectId=12625.
7. Перлина (“Perle”, XIV ст., анонімна середньоанглійська поема) / Із середньоанглійської формою оригіналу переклала Ольга Смольницька. – Автор. комп. набір. – 2013 – 2016. – 76 с. (На правах рукопису).
8. Святе Письмо Старого та Нового Завіту. Повний переклад, здійснений за ориґінальними єврейськими, арамійськими та грецькими текстами. – Ukrainian Bible 63 DC. United Bible Societies 1990.
9. Смольницька О. Інтермедіальна імагологія жіночого лідерства (на прикладі образів Єлизавети І Англійської Тюдор і Марії І Шотландської – Стюарт) / О. Смольницька // Філологічні трактати. – 2016. – Т. 8. – № 3. – С. 118–128.
10. Смольницька О. Переклад концептів світської лірики вибраних державних діячок Європи (Х – ХVІ ст.) (на матеріалі англо- і ґельськомовної поезії) / О. Смольницька // Актуальні питання іноземної філології: наук. журн. / [редкол.: І. Біскуб (гол. ред.) та ін.]. – Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2016. – № 4. – С. 162–172.
11. Стріха М. Улюблені переклади : поезії / М. Стріха. – К. : Український письменник, 2015. – 724 с.
12. Тіндалл Дж. Історія Америки [6-те вид.] / Дж. Тіндалл, Д. Шай / Пер. з англ. Л. Притула, Г. Сташків, О. Щур. – Львів : Літопис, 2010. – 904 с.
13. Цвєтаєва М. Марина / М. Цвєтаєва / З російської переклала О. Смольницька. – Автор. комп. набір. – 2014. – 4 с. (На правах рукопису).
14. Яків VІ Шотландський Стюарт (король Яків І Англійський). Вибрані сонети / З шотландської поезії / Зі староанглійської (і вставок скотс) формою оригіналу переклала О. Смольницька. – 2016. – Автор. комп. набір. – 4 с. (На правах рукопису).
15. Dickens Ch. A Child’s History of England and Miscellaneous Pieces / Ch. Dickens. – New York : Lovell, Coryell & Company. – No date, circa 1890s. – 364 p.
16. Pearl : An English poem of the XIVth century: edited, with modern rendering, together with Boccaccio's Olympia, by Sir Israel Gollancz, Litt. D., F.B.A. – Chatto and Windus : London, MCMXXI. – lii, 285 p. illus., facsims.
17. The King James Version of the Holy Bible [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.davince.com/bible.
18. King James I [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.sirbacon.org/Sonnet/88.html.
Опубліковано
2016-12-26
Сторінки
46-53