ФУНКЦІОНАЛЬНО-СЕМАНТИЧНЕ ПОЛЕ ФУТУРАЛЬНОСТІ В СУЧАСНІЙ ПОРТУГАЛЬСЬКІЙ МОВІ (ЗІСТАВНИЙ АСПЕКТ)

  • І.С. Кірковська
Ключові слова: функціонально-семантичне поле, футуральність, макрополе, мікрополе, модальність, темпоральність, аспектуальність

Анотація

Стаття присвячена моделюванню функціонально-семантичного поля категорії футуральності в сучасній португальській мові. Розглядаються загальні питання стосовно теорії поля в лінгвістиці. Здійснюється функціонально-семантичний аналіз форм категорії футуральності в зіставному аспекті всередині зазначеної категорії з урахуванням категоріальної семантики темпоральності, модальності та аспектуальності.

Посилання

1. Иванова Л.П. Курс лекций по общему языкознанию : [науч. пос.] / Л.П. Иванова. – К. : Освіта України, 2006. – 312 с.
2. Зененко М.А. Функционально-семантическое поле акциональности в современном португальском языке (изъявительное наклонение) : дисс. на соискание уч. степени канд. филол. наук: 10.02.05 «Романские языки» / М.А. Зененко. – М., 2006. – 130 с.
3. Ткачук В.М. Теорія суб’єктивної модальності : [монографія] / В.М. Ткачук. – Тернопіль : Підручники й посібники, 2003. – 240 с.
Опубліковано
2016-12-26
Сторінки
64-69