АМЕРИКАНСЬКИЙ ДИСКУРС МАРКЕТИНГУ ТА МУЛЬТИМОДАЛЬНІСТЬ: КОГНІТИВНИЙ ТА КОМУНІКАТИВНИЙ АСПЕКТИ

  • Юлія Валеріївна Стодолінська
Ключові слова: бізнес дискурс, вербальний компонент, інституційний дискурс, комунікація, невербальний компонент, пізнання, семіотичний режим

Анотація

Американський дискурс маркетингу базується на нових концептуальних образах, охоплює відносини між учасниками такого дискурсу, наділений рисами, характерними цьому дискурсу у сучасному глобалізованому світі. Дослідження американського дискурсу маркетингу з точки зору мультимодальності є одним з ключових питань у сучасній лінгвістиці.

Мета статті полягає у розкритті когнітивного та комунікативного аспектів американського дискурсу маркетингу загалом та безпосередньо мультимодальності як характерної ознаки аналізованого дискурсу. Методологія дослідження, яка зумовлена метою та поставленими завданнями, базується на використанні інтегрованого мультидисциплінарного підходу, який охоплює методи та попередні наукові розвідки таких галузей, як когнітивна лінгвістика, дискурсологія, комунікативна лінгвістика, семіотика, візуальна семантика. У статті визначено, що бізнес дискурс є видом інституційного дискурсу, виокремлено ключові характеристики американського дискурсу маркетингу як підтипу бізнес дискурсу, розкрито специфіку мультимодальності як ключової характеристики американського дискурсу маркетингу.

Мультимодальність визначається однією з характерних рис американського дискурсу маркетингу, який є підтипом бізнес дискурсу. Дискурс маркетингу, як і інші різновиди бізнес дискурсу, є інституційним дискурсом. Учасниками досліджуваного дискурсу є члени професійної спільноти представників бізнесу та їх клієнти, взаємодія яких зосереджена навколо ключових понять бізнесу для досягнення цілей комунікації. Дискурс маркетингу охоплює набір вербальних та невербальних дій, спрямованих на створення продукту та запуск його на ринку найуспішнішим способом. Мультимодальність, взаємодія, динамізм, послідовність, детальність, креативність та дидактизм є характерними рисами американського дискурсу маркетингу. Встановлено, що мультимодальність базується на використанні декількох семіотичних режимів (а також численних способах їх комбінування), які включають план змісту та план вираження у створенні семіотичного продукту.

Посилання

1. Bargiela-Chiappini F., Nickerson C. Business Discourse : Old Debates, New Horizons. International Review of Applied Linguistics in Language Teaching, (IRAL), 2002. № 40 (4). P. 273–381.
2. Dijk T.A. Text and Context: Explorations in the Semantics and Pragmatics of Discourse. London : Longman, 1997. 292 p.
3. Fairclough N. Critical Discourse Analysis : the critical study of language. London and New York : Longman, 2010. 268 p.
4. Iedema R. Multimodality, Resemiotization: Extending the Analysis of Discourse as Multi-semiotic Practice. Visual Communication, 2003. № 2(1). P. 29–57.
5. Kress G. Literacy in the New Media Age. New York : Routledge, 2003. 208 p.
6. Kress G., Leeuwen T. Multimodal Discourse. The Modes and Media of Contemporary Communication. London : Arnold, 2001. 152 p.
7. Muckenhaupt M. Text und Bild. Grundfragen der Beschreibung von Text‑Bild-Kommunikationen aus sprachwissenschaftlicher Sicht. Tübingen : Gunter Narr, 2006. 454 s.
Опубліковано
2019-09-30
Сторінки
112-117