ПЕРЕКЛАД ДИСКУРСУ ЕПІДЕМІЙ

  • Роксолана Владиславівна Поворознюк
Ключові слова: медичний переклад, дискурс епідемій, інформаційні кластери, біомедичні концепти, «мова страху», трансжанрова інтерференція, адаптація, асиміляція

Анотація

Медичний переклад розглядається як арена зіткнення дискурсних очікувань, цінностей і стереотипів дискурсної поведінки представників джерельної і цільової культури, занурених у ситуацію, що має безпосередній вплив на стан їхнього здоров’я й добробуту (наприклад, у період епідемічних сплесків, хвилі інфекційних захворювань тощо). У таких умовах медичний перекладач бере на себе роль посередника-інформатора, зв’язківця між експертами й пацієнтами, для чого необхідне володіння спеціальним набором інформаційних кластерів, що мають культурно-специфічну, контекстуальну й лексикосемантичну варіативність. Метою нашого дослідження є виявлення стратегій і тактик відтворення дискурсних особливостей медичних текстів, присвячених проблемі епідемій, виходячи з універсальної й культурно-специфічної природи їхніх лінгвосеміотичних компонентів, прагматичних очікувань адресатів та норм і стереотипів оформлення подібних текстів у рецептивній культурі. Матеріалом дослідження служив 251 контекст вживання біомедичних концептів царини «епідемії», «інфекційні захворювання», з них 83 одиниці українською мовою та 168 одиниць англійською мовою з їхніми перекладацькими відповідниками. Було доведено, що дискурс епідемій є цариною реалізації біомедичних концептів з відчутною емоційною складовою частиною. При цьому зіставний перекладацький аналіз текстів епідеміологічної тематики, спрямованих на непрофесійного реципієнта, служить інструментом досліджень крос-культурного характеру, адже емоційний компонент по-різному виявляє себе в культурах, породжуючи низку дискурсів і текстів, позначених трансжанровою інтерференцією й адаптацією. Кінцевим етапом адаптації є асиміляція, тобто повне підпорядкування жанрово-стилістичних особливостей наявним очікуванням цільової аудиторії, або жанрова трансплантація, тобто перенесення певних жанрових норм з культури МО в культуру МП.

Посилання

1. Кукаріна А.Д. Способи перекладу абревіатур в англо¬мовному та україномовному медичному дискурсі : дис. … канд. філол. наук ; Херсонський державний університет. Херсон, 2017. 200 с.
2. Мишланова С.Л., Уткина Т.И. Метафора в научно-популярном медицинском дискурсе: семиотический, когнитивно-коммуникативный, прагматический аспекты. Пермь : Пермский гос. ун-т, 2008. 220 с.
3. Тарасова Н.П. Метафорическое моделирование эпидемии в медийном дискурсе: на материале русских и немецких текстов : дисс. … канд. филол. наук ; Пермский гос. нац. исследовательский ун-т. Пермь, 2013. 200 с.
4. Risk communication, the West Nile virus epidemic, and bioterrorism: responding to the communication challenges posed by the intentional or unintentional release of a pathogen in an urban setting / V.T. Covello, R. Peters, J. Wojtecki, R. Hyde. Journal of Urban Health. 2001. № 78(2). P. 382–391. DOI: 10.1093/jurban/78.2.382 (дата звернення: 10.02.2019).
5. Hinnant A., Len-Ríos M.E. Tacit Understandings of Health Literacy Interview and Survey Research with Health Journalists. Science Communication. 2009. № 31(1). P. 84–115. DOI: 10.1177/1075547009335345 (дата звернення: 10.02.2019).
6. A literature review on effective risk communication for the prevention and control of communicable diseases in Europe / J. Infanti, J. Sixsmith, M. Barry, J. Núñez- Córdoba, C. Oroviogoicoechea-Ortega, F. Guillén Grima. Stockholm : ECDC, 2013. DOI: 10.2900/64747 (дата звернення: 10.02.2019).
7. Martin P., Martin-Granel E. 2,500-year Evolution of the Term “Epidemic”. Emerging Infectious Diseases. 2006. № 12(6). P. 976. DOI: 10.3201/eid1206.051263 (дата звер¬нення: 10.02.2019).
8. Wright M. A Sick Game to Play. Games Based on Swine Flu have Spread Rapidly Online. Are they in Bad Taste, or do they Fulfil a Cathartic Role? URL: http://www.theguardian. com/technology/2009/may/14/games-swine-flu/ (дата звернення: 10.02.2019).
Опубліковано
2019-09-30
Сторінки
214-220