УМОВИ ФОРМУВАННЯ ВЧИТЕЛЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ДЛЯ СУЧАСНОЇ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ

  • Ганна Олександрівна Шелдагаєва
Ключові слова: загальноєвропейські рекомендації з мовної освіти, Британська рада в Україні, Нова українська школа, автентичний підручник, методичні рекомендації

Анотація

Статтю присвячено проблемі навчання іноземної (англійської) мови в початковій школі та ролі вчителя на початковому етапі цього навчання. Автор робить спробу окреслити вимоги до рівня володіння предметним матеріалом, що має бути характерним для вчителя англійської мови початкових класів, описує умови формування необхідного рівня професійних компетенцій майбутнього освітянина, спираючись на зміст Загальноєвропейських рекомендацій із мовної освіти, що містять опис шести рівнів якості знання іноземної мови та широко використовуються як світовий стандарт оцінювання розвитку мовленнєвих умінь суб’єкта навчання, а також на традиції вітчизняної спеціалізованої школи з поглибленим вивченням іноземних мов, що були започатковані 60 років тому. Початкова школа розглядається як найважливіший етап становлення школяра як особистості, яка навчається, на етапі формування та перетворення на усталені стереотипних уявлень дитини про ступінь важливості певного предмета серед інших дисциплін. Автор наполягає на необхідності формування особливої ментальності майбутнього вчителя/викладача, що полягає в чіткому розумінні та зорієнтованості на бажаний кінцевий результат зусиль, спрямованих на розвиток мовленнєвих умінь учня/студента на кожному етапі навчання. Визначено кількість академічних годин, що витрачаються на вивчення англійської мови на кожному етапі в традиційній спеціалізованій школі в Україні (дані подано за власними спостереженнями з багаторічного досвіду роботи в школі такого типу); названо дієві сучасні автентичні джерела, що використовуються в школах як рекомендовані Міністерством освіти і науки України («додаткові підручники»). Авторка наголошує на тому, що підручник з іноземної мови для молодшої школи є найпершим інструментом, яким необхідно навчити користуватися майбутнього вчителя. Зроблено висновки стосовно прагматичної мети та засобів формування майбутнього вчителя англійської мови для початкової школи, про необхідність глибокого вивчення особливостей роботи в класі з автентичними навчально-методичними комплексами. Наведено вимоги до мінімального рівня володіння предметом для вчителя початкової школи. Стаття має оглядовий характер і може бути корисною для методистів та викладачів, які причетні до укладення програм із вивчення англійської мови в закладах вищої освіти в Україні, а також для вчителів іноземних мов і керівного складу закладів будь-якої ланки освіти.

Посилання

1. Методичні рекомендації щодо викладання іноземних мов у 2018/2019 навчальному році. Старт «Нової української школи» : додаток до листа Міністерства освіти і науки України від 3 липня 2018 р. № 1/9-415 / Міністерство освіти і науки України. URL: https://www.schoollife. org.ua/metodychni-rekomendatsiyi-shhodo-vykladannya-inozemnyh-mov-u-2018-2019-navchalnomu-rotsi/ (дата звернення: 31.03.2019).
2. Програма післядипломної педагогічної освіти вчителів іноземних мов / за ред. О.П. Шаленка. Київ : ХІК, 2012. 392 c.
3. The CEFR Levels / Council of Europe. URL: https:// www.coe.int/en/web/common-european-framework-reference-languages/level-descriptions (дата звернення: 31.03.2019).
4. Gray E., Evans V. Welcome-3 Pupil’s Book. Newbury : Express Publishing, 2013. 125 p.
Опубліковано
2019-09-30
Сторінки
263-269