ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МОВНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ФАХІВЦЯ В ІНФОРМАЦІЙНУ ЕПОХУ

  • Гелена Людвігівна Лисенко
  • Зінаїда Володимирівна, Чепурна
Ключові слова: освіта, іноземна мова, інформація, діяльність, фахівці, тексти, науково-популярна література, складні навички, технології

Анотація

У статті розглядаються перспективи розвитку мовних компетентностей фахівця в сучасну інформаційну епоху. Наш час характеризується значними змінами в багатьох галузях діяльності. Перш за все це пов’язано зі значним зростанням обсягу інформації. Розвиток сучасної техніки та технології значно розширив можливості людини. У зв’язку з цим виникають нові потреби людини. Це відображається у професійній діяльності фахівців та у професійній підготовці фахівців. Зокрема, спостерігаються нові особливості у роботі фахівця з текстами. Великі обсяги інформації викликають необхідність працювати з текстами набагато інтенсивніше, ніж раніше. Виникає потреба у створенні спеціалізованих текстів, доступних великій кількості читачів, зокрема для фахівців інших галузей. Є проблеми, пов’язані зі створенням таких текстів. Тому фахівець має готуватися до створення таких текстів уже на етапі навчання у вищій школі. Для цього потрібно досліджувати особливості таких текстів та розробляти методики підготовки фахівця до створення таких текстів. Набуває значення також удосконалення мовленнєвих умінь. Для цього потрібно формувати спеціальні навички. Поряд з елементарними навичками для виконання конкретних дій потрібно формувати складні навички готовності до змін. Формування складних навичок має свої особливості. У процесі роботи над формуванням навичок результати можуть бути тривалий час непомітними. Тому потрібно розуміння процесу формування навичок та консультації компетентних фахівців. Розвиток міжкультурної комунікативної компетентності є основою вивчення мов, тому набуття стійких навичок, які сприяють вільному володінню мовою, має особливе значення під час підготовки майбутніх фахівців. Про підготовку всебічно розвинутої особистості (зокрема, фахівця) йдеться в оновлених у 2018 році рекомендаціях з питань ключових компетентностей, розроблених Європейським парламентом та Радою Європи. Серед переліку ключових компетентностей зазначені «компетентність з грамотності» та «мовна компетентність», причому мається на увазі мовна компетентність у рідній та іноземній мовах. Серед восьми компетентностей, які у рекомендаціях розглядаються як ключові, є «цифрова компетентність», тобто компетентність у галузі інформаційних технологій. Отже, слід приділяти увагу фор муванню системних знань у галузі інформаційних технологій та стійких навичок в оволодінні комп’ютерними технологіями. Авторами підкреслюється важливість інформаційної компетентності фахівців, необхідність розвитку уміння активної роботи в інформаційному просторі та навичок опрацювання інформації за допомогою технологічних засобів.

Посилання

1. Бернштейн Н.А. Физиология движения и активность. Москва : Наука, 1990. 494 с.
2. Бріньолфссон Е., Макафі Е. Друга епоха машин: робота, прогрес та процвітання в часи надзвичайних технологій. Київ : Фенікс, 2016. 236 с.
3. Козловский О.В. Скорочтение. Донецк : Издательство «Сталкер», 2003. 288 с.
4. Французова Л.Я. Человек и профессия. Горький : Вол¬го-Вятское изд-во, 1989. 158 с.
5. Чепурна З.В., Лисенко Г.Л. Деякі проблеми перекладу фахових мов. Literatura, socjologia i kulturoznawstwo. Nauka wczoraj, dziś, jutro : zbiór raportów naukowych. Warszawa : Sp. z o. o. “Diamond trading tour”, 2015. № 5. S. 94–97.
6. Kuebler H.-D. Mythos Wissensgesellschaft. Wiesbaden : VS Verlag fuer Sozialwissenschaften, 2008. 230 S.
7. Moss D. Gender, space and time: women and higher education. Lanham : Lexington Books, 2006. 273 p.
8. Oryshkewych O.E. Education. New York : Philosophical library, 1982. 189 p.
9. Porzak R. Education – the art of establishing conditions to facilitate development. Theory and application. Lutsk : Vezha Print, 2014. 108 p.
10. New developments in education research / Roberts C. (ed.). New York : Nova Science Publishers, 2007. 237 p.
11. Vail P.-L. Smart kids with school problems: Things to know and ways to help. New York : New American Library, 1987. 256 p.
12. Commission Staff Working. Proposal for a Council Recommendation on Key Competences for Life Long Learning. Brussels, January 17, 2018. SWD (2018). 14 final.
Опубліковано
2019-09-30
Сторінки
296-301