ОБРАЗ НІМЕЦЬКОЇ МОЛОДІ В РОМАНІ ДІТЕРА НОЛЛЯ «ПРИГОДИ ВЕРНЕРА ХОЛЬТА»

  • Людмила Миколаївна Сереброва
Ключові слова: роман, література, німецька мова, молодь, Друга світова війна, Дітер Нолль

Анотація

У статті розглядаються особливості життя та духовної еволюції молодих людей у Німеччині під час Другої світової війни, які показані в романі німецького письменника Дітера Нолля «Пригоди Вернера Хольта». Дітер Нолль – письменник, який в юності брав участь у Другій світовій війні. Його враження від цього часу знайшли відображення в цьому романі. Головним героєм роману є Вернер Хольт, молодий німецький солдат, який в останні дні Другої світової війни втрачає віру в гітлерівську Німеччину. Автор статті визначає поняття молодь, її основні риси взагалі та в конкретний історичний період. Виявляються фактори впливу на молодь. Зокрема, на молодь у романі впливають історичні події та пропаганда в Німеччині під час Другої світової війни. Роман Дітера Нолля визначається прагненням до якнайбільш докладного відтворення етапів прозріння головного героя. Ключовим завданням політичної еліти нацистської Німеччини було впровадження до свідомості молоді настанов нацизму, для чого були залучені шкільні вчителі та викладачі навчальних закладів. Через відсутність критичного мислення, нездатність молоді до самостійного аналізу молодь була беззахисною перед ідеологічною мобілізацією. У статті аналізується вплив на молодь офіційної ідеології та неформального спілкування з різними людьми. У молоді не було чітких планів на майбутнє, не у багатьох виникали думки про кар’єру і покликання, які вже мали настільки певну форму, щоб відігравати якусь практичну роль в їхньому житті. Молоді люди мали лише численні незрозумілі ідеали, під впливом яких і життя, і навіть війна представлялись їм в ідеалізованому, майже романтичному світлі. Різноманітні події і, насамперед, поразка Німеччини у Другій світовій війні, крах нацистської ідеології сприяють розумінню ситуації головним персонажем роману. Відсутність життєвого досвіду робить молодь більш вразливою з точки зору впливу пропаганди, порівняно з людьми, які багато бачили та пережили. На прикладі героя роману, який переживає моральну еволюцію у стосунках із людьми та починає розуміти, чим відрізняється справжня дружба від її імітування, що таке справжня мужність та істинне кохання, автор статті підкреслює, що роман Дітера Нолля як один із творів антивоєнної літератури має важливе значення та є закликом до сприяння розвитку навичок критичного мислення серед молоді.

Посилання

1. Геффернен М. Значення Європи. Географія та геополітика. Пер. з англ. Київ : Дух і Літера, 2011. 464 с.
2. Іванов Л. Роман Дітера Нолля «Пригоди Вернера Гольта». Нолль Д. Пригоди Вернера Гольта. Київ : Дніпро, 1965. С. 816–821.
3. Самарин Р. Дитер Нолль и его роман. Нолль Д. При¬ключения Вернера Хольта. Москва : Изд-во иностр. лит-ры, 1962. С. 6–18.
4. НДП – новая нацистская партия : сб. статей / ред. З. Шейнис ; пер. с нем. Н.М. Гнедина. Москва : Прогресс, 1968. 264 с.
5. Топер П. По ту сторону фронта. Современная литература за рубежом. Москва : Советский писатель, 1962. С. 277–311.
6. Голик С. Нравственный императив доктора Киппенберга. Нолль Д. Киппенберг. Москва : Прогресс, 1981. С. 5–14.
7. Нолль Д. Пригоди Вернера Гольта. Київ : Дніпро, 1965. 520 с.
8. Noll D. Die Abenteuer des Werner Holt. Berlin ; Weimar : Aufbau-Verlag, 1964. 544 S.
Опубліковано
2019-09-30
Сторінки
340-345