«РУХ»: ХРЕЩЕНИЙ БАТЬКО

  • Ольга Валеріївна Дунаєвська
Ключові слова: хрещення, акціональний фрейм, гештальт, інтердискурсивність, когнітивна семантика

Анотація

У роботі запропоновано об’єднання когнітивно-семантичного та інтердискурсивного підходів до аналізу релігійного феномену хрещення, а саме до одного з головних учасників ситуації хрещення – хрещеного батька. Лексична одиниця «хрещений батько» є ядром дослідження завдяки її унікальним особливостям і первинно релігійному походженню, що підтверджується її значеннями під час і після ситуації хрещення й у процесі застосування в інших сферах людської діяльності. Ця номінативна одиниця активує структури, що належать до гештальту ХРЕЩЕННЯ, когнітивної галузі, котра об’єднує інформацію про сам ритуал хрещення, його до- та післяритуальні стадії. Останні досліджуються в межах їх когнітивної та ситуативної об’єктивацій за допомогою почергового фреймового, семантичного й дефінітивного аналізів із застосуванням ономасіологічної та семасіологічної інтерпретацій. Структура акціонального фрейму обрана як «контейнер» організованої інформації про події, учасників та дії, пов’язані із ситуацією хрещення загалом і хрещеним батьком зокрема. Дослідження розкриває питання протиставлення «рухів», закодованих у значеннях лексичної одиниці «хрещений батько» і ретрансльованих за допомогою фреймових когнітивних структур. Наукова платформа ScienceDirect і засоби масової інформації (кінематографія) розглядаються як потенційні джерела накладання дискурсів і розцінюються як інтердискурсивні простори, що містять різноманітні кристалізації значень, розвинутих номінативними одиницями. «Рухи» номінативної одиниці «хрещений батько» вербалізуються шляхом інтердискурсивної об’єктивації її значень та інтерпретуються за допомогою наочних моделей акціонального фрейму. Праця містить міркування стосовно причин виникнення протилежно направлених «рухів», кристалізованих значеннями, котрі актуалізує номінативна одиниця «хрещений батько» в різних типах дискурсу. Указані значення, у свою чергу, аналізуються в термінах ілюстрації когнітивних структур, що структуруються через апельовані ними ситуації. Також дослідження окреслює ймовірні лінгвістичні й нелінгвістичні фактори, що впливають на наявність протилежних рухів, описаних вище. Поняття «голівудизація» зазначене як один із чинників, який здійснює прямий вплив на встановлені процеси «руху».

Посилання

1. Cipriany A.C. Power in religious discourse: A discourse analysis of two sermons from the Universal Church of Kingdom of God, 2002. 76 p. URL: https://core.ac.uk/ download/pdf/30364257.pdf (date of access: 02.06.2019).
2. Croft W., Cruse D.A. Cognitive Linguistics. Cambridge : Cambridge University Press, 2004. 356 p.
3. Fairclough N. Discourse and Social Change. Cambridge : Polity Press, 1992. 259 p.
4. Fairclough N. Critical Discourse Analysis: Critical Study of Language (2nd ed). London : Longman. 608 p.
5. Fillmore Ch.J. Frame Semantics. Linguistics in the Morning Calm Selected Papers from SICOL-1981. Vol. 1. Seul: Hunshin Publishing Company. P. 110–137. URL: http:// brenocon.com/Fillmore%201982_2up.pdf (date of access: 20.10.2018).
6. Jianguo WU. (2011). Understanding Interdiscursivity: A pragmatic Model. Journal of Cambridge Studies. No. 2–3. P. 95–115.
7. Kuhrt W.G. Believing in Baptism: Christian Baptism, its Theology and Practice, Mowbray. 1987. 191 p.
8. Lakoff G. Linguistic Gestalts. Proceedings of the Annual Meeting of the Chicago Linguistic Society, 13, Chicago, 1977. P. 236–287.
9. Zhabotynska S.A. (2010). Principles of building conceptual models for Thesaurus Dictionaries. Cognition, Communication, Discourse International On-line journal. Vol. 1. P. 75–92. URL: http://sites.google.com/site/ cognitiondiscourse/vypusk-no1-2010 (date of access: 30.01.2019).
Опубліковано
2019-11-27
Сторінки
29-33