РОЛЬ БАЗОВОЇ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ ПРОЕКТУ «PICT EU» ДЛЯ РОЗВИТКУ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПЕРЕКЛАДАЧА

  • Вікторія Миколаївна Білицька Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» https://orcid.org/0000-0002-5067-309X
Ключові слова: культурна компетентність перекладача, міжкультурний медіатор, компетентнісний підхід, методика перекладу, практичний курс перекладу, освітній процес

Анотація

Розвиток культурної та міжкультурної компетентності перекладача вже протягом тривалого часу перебуває у фокусі науково-теоретичних робіт і методично-практичних заходів України та Європи. Європейський Союз і Рада Європи широко підтримують проекти, спрямовані на покращення міжнародного діалогу, у тому числі шляхом залучення фахівців перекладацької галузі, науковців і керівників освітнього процесу вищої школи до обговорення й розроблення документів, програм, навчальних і допоміжних матеріалів з перекладознавства та міжкультурної комунікації. У цьому контексті міжкультурна компетентність перекладача потребує осмислення в широкому плані з урахуванням аспектів індивідуальної й соціальної психології та національної культури. Саму ж міжкультурну компетентність не варто розглядати окремо від інших компетентностей фахівця, тим паче не як його особистісну рису. У статті розглянуто інтегративні складники розвитку міжкультурної компетентності перекладача в сучасному освітньому процесі підготовки фахівців на основі базової навчальної програми з міжкультурної компетентності в рамках проекту Європейського Союзу «Сприяння розвитку міжкультурної компетентності серед перекладачів» (Promoting Intercultural Competence in Translators – PICT). Проект мав на меті сприяти включенню модуля з розвитку міжкультурної компетентності перекладача як інтегративної частини певної освітньої компоненти або ж як окрему освітню компоненту до навчального плану відповідного факультету. Відповідно до програми, схарактеризовано профіль перекладачів як міжкультурних медіаторів, що охоплює три виміри компетентності: теоретичний, текстовий і міжособистісний. У цьому контексті подано розгорнутий порівняльний аналіз термінів «культурна компетентність» і «міжкультурна компетентність» з урахуванням ключових аспектів для їх диференціювання та відповідного контекстуального вживання. Відповідно до базової програми, до кожного з вимірів наведено дескриптори міжкультурної компетентності з описом трьох рівнів володіння задля оцінювання здобутих навичок. Розглянуто методичний аспект розвитку міжкультурної компетентності перекладача, а саме види діяльності на практичних заняттях і завдання, які можуть бути винесені на самостійну роботу. Проблематика вибору відповідних текстів, що мітитимуть елементи, типові для певної культури, розкрита наочними прикладами. Оскільки рамкова навчальна програма досить широка і стосується багатьох тем, вона може бути інтегрована до курсів перекладознавства або використана для розроблення індивідуальних (практичних) курсів перекладу.

Посилання

1. Knapp A. Interkulturelle Kompetenz: eine sprachwissenschaftliche Perspektive. Interkulturelle Kompetenz und pädagogische Professionalität. (Interkulturelle Studien 13). Aufl. Wiesbaden, 2008. № 2. P. 81–97.
2. Intercultural Competence Curriculum Framework. Promoting Intercultural Competence in Translators. URL: http:// www.pictllp.eu/download/curriculum/PICT-CURRICULUMENGLISH.pdf (дата звернення: 11.04.2020).
3. Scheller-Boltz D. Kompetenzanforderungen an Übersetzer und Dolmetscher. Das Wort. Germanistisches Jahrbuch Russland. 2010. P. 213–233.
4. Witte H. Die Kulturkompetenz des Translators. Begriffliche Grundlegung und Didaktisierung. (Studien zur Translation; Bd. 9). 2., unveränderte Auflage. Tübingen, 2007. 235 P.
Опубліковано
2020-09-08
Сторінки
124-129