ПРАГМАКОМУНІКАТИВНИЙ АСПЕКТ ПРОМОВИ КОРОЛЕВИ ЄЛИЗАВЕТИ ІІ ІЗ ПРОБЛЕМ КОРОНАВІРУСУ, 5 КВІТНЯ 2020 РОКУ

Ключові слова: дискурсу королеви Єлизавети ІІ із проблем коронавірусу, аргументивна техніка, техніка сторітелінгу, маніпулятивна техніка використання дейктичних полів, екстралінгвістичні фактори

Анотація

Подана робота присвячена розгляду прагматичних особливостей дискурсу королеви Єлизавети ІІ із проблемкоронавірусу. Дискурс королеви Єлизавети ІІ із проблем коронавірусу в поданій роботі зазначено як її спеціальнезвернення до нації – громадян Сполученого Королівства та країн Співдружності – з нагальних проблем коронаві-русної пандемії. Подане звернення є п’ятим спеціальним зверненням королеви Єлизавети ІІ до нації за її 68-річнеправління. Підкреслено, що поданий дискурс організований королевою Єлизаветою ІІ з метою підтримки людейу складні часу коронавірусу, щоби заспокоїти їх та пояснити ситуацію, закликати їх бути сильними, терплячимиодин до одного та здатними підтримувати один одного, бути єдиними як нація для того, щоб подолати хво-робу коронавірусу. Вказано, що екстралінгвістичні чинники кольору сукні промовця, манери промовця, фактор обладнання й оснащення, чинник використання фото- та відеоматеріалу, фактор використання плану зобра-ження використані королевою Єлизаветою ІІ з метою реалізації її дискурсу із проблем коронавірусу. Стверджу-ється, що дискурс королеви Єлизавети ІІ із проблем коронавірусу разом зі стратегічною аргументивною метоюхарактеризується використанням аргументивної техніки та маніпулятивних технік сторітелінгу, технікивикористання дейктичних полів. Стверджується, що система вагомих аргументів королеви Єлизавети ІІ та їїтверда віра в подолання коронавірусної пандемії змушують людей Сполученого Королівства та Співдружностіповірити в цю ідею. Зазначається, що використання техніки сторітелінгу дає можливість трансформуватиіндивідуальну історію королеви Єлизавети в національну, глобальну історію зі щасливим кінцем у його фінальнійчастині у формі подолання коронавірусного захворювання та повернення до норм повсякденного життя. Під-креслено, що використання механізмів нашарування та розшарування дектичних полів, а також використанняуніверсального дейктичного поля дозволяє королеві Єлизаветі ІІ реалізувати мету свого дискурсу із проблемкоронавірусу. Зазначено, що маніпулятивні техніки використовуються королевою Єлизаветою ІІ не для отри-мання власних переваг від їх використання, але з метою вплинути на людей в їхньому специфічному стані:у стані шоку та відчаю, у стані паніки.

Посилання

1. Belova A. (1998). Linhvistychni aspekty arhumentatsii (suchasna anhliiska mova): dys. ... dok. philol. nauk : 10.02.04. [Linguistic aspects of argumentation contemporary English): dis. ... doc. philol. of sciences : 10.02.04]. Kyivskyi universitet imeni Tarasa Shevchenka. Kyiv, 1998. 287 p.
2. Gumenyuk N.G. Dejkticheskie markery kak faktor, vliyayushhie na realizaciyu kategorii ocenki( na materiale angloyazycnoj pressy i reklamy : dis. ... kand. philol. nauk : 10.02.04. [Deictic markers as a factor influencing the implementation of the assessment category (based on the material of the English-language press and advertising): dis. ... cand. philol. sciences: 10.02.04]. Kiev State Linguistic University. Kiev,1996. 167 p.
3. Karasik V.I. (2000). Etno-kulturnye tipy institucionalnogo diskursa. [Ethno-cultural types of the institutional discourse]. Ethno-cultural specificity of speech activity. Coll. reviews. Moskow: INION RAN, 2000. P. 37–64.
4. Kryachkova A.P. Lingvopragmaticheskie sredstva realizacii verbalnyh atak na imidzh politicheskih partii Germanii : diss. ... kand. philol. nauk : 10.02.04. [Linguopragmatic means of the verbal attacks of the political parties image : diss. ... cand. philol. sciences: 10.02.04]. Moscow state institute of the international affairs. Мoskva, 2019. 170 p.
5. Riabokon H.L. (2009). Dyskursyvni osoblyvosti internet publikatsii debativ Brytanskoho parlamentu: dis. ... kand. philol. nauk; 10.01.08. [Discourse features of the online publications of the British Parliament debates: diss. ... cand. philol. Sciences: 10.01.08.] Natsionalnyi Universitet “Kyivo-Mohylianska Academiia”. Kyiv, 2009. 276 p.
6. Grice H.P. Logic and Conversation. Syntax and semantics. Vol. 3. Speech acts; P. Cole, J.L. Morgan (eds.). New York: Academic Press, 1975. Р. 41–58.
7. Humeniuk N.G. Pragma-communicative aspect of the Boris Johnsons’ first speech as a Prime Minister (July 24, 2019). Transcarpathian Philological Studies. Iss. 12. 2019. P. 68–74.
8. Lakoff, R. The logic of politeness Or, minding your p’s and q’s. C. Corum, T. Cedric Smith-Stark, & A. Weiser (Eds.). Papers from the 9th Regional Meeting of the Chicago Linguistic Society. Chicago Linguistic Society, 1973. P. 292–305.
9. Leech G.N. Principles of pragmatics. London: Longman, 1983. 250 p.
10. Ryan M. Coronavirus: The four other times the Queen has addressed the nation. BBC News. 5 April, 2020. URL: https://www.bbc.com/news/uk-52173825.
11. The Queen’s coronavirus speech transcript: 'We will succeed and better days will come'. The Telegraph, 5 April, 2020. URL: https://www.telegraph.co.uk/news/2020/04/05/queens-coronavirus-speech-full-willsucceed-better-days-will.
12. The Queen’s role in Government. URL: https://www.royal.uk/queen-and-government.
Опубліковано
2020-12-02
Сторінки
7-13