ПЕРСОНАЖНИЙ ТА ЧАСОПРОСТОРОВИЙ ВИМІРИ ФЕНТЕЗІЙНИХ ТЕКСТІВ ДЛЯ ДІТЕЙ: ТИПОЛОГІЯ ТА ФУНКЦІЇ

Ключові слова: фентезі, магія, сюжет, художній час та простір (хронотоп), персонажні образи

Анотація

Наукову розвідку присвячено дослідженню типології та функцій персонажного простору художніх текстів для дітей жанру фентезі. Матеріалом дослідження послугував твір популярної англійської письменниці Дж.К. Роулінг «Фантастичні звірі та де їх шукати. Оригінальний сценарій». У статті систематизовано низку піджанрів фентезі (магічне фентезі, пригодницьке фентезі, фентезі з перетворенням та фентезі про тварин і іграшки, які розмовляють), та головну увагу сфокусувано на таких поняттях, як сюжет, хронотоп, персонаж. У статті продемонстровано тип персонажів розмовно-тваринного фентезі – це міфічно-магічні звірі (єдинороги, дракони та кентаври). Єдинороги, дракони та кентаври надзвичайно поширені у фентезійних творах та ілюстраціях. Головну увагу сфокусовано на змішаному фентезі, яке об’єднує реальні та нереальні світи шляхом подорожі в часі, трансформації тварин та іграшок, які розмовляють, та через магію. У статті визначено особливості фентезійних персонажів. У досліджуваному фентезійному тексті наявні дві сюжетні лінії, які мають паралельні та переплетені моделі. Перша – це пошуки загублених фантастичних тварин, які постійно втікали з чарівної валізи, а друга – пошуки Креденція з неймовірною магічною темною силою обскурус. Головною текст-типологічною особливістю художнього тексту постає хронотоп – особливий час та простір, який не має чітких меж між реальним та магічним світом. Події у фентезійному тексті розгортаються в реальному світі. Персонажі з легкістю можуть переміщатися з одного світу в інший або в межах одного простору (стрибок у часі), долаючи великі дистанції. Головними героями фентезійного твору постають такі типи персонажів: антропні, анімалістичні, чарівники та магічна матерія. У розгортанні сюжету анімалістичні персонажі та магічна матерія мають стрижневу функцію, адже саме вони створюють напруженість у сюжеті. У фентезійному тексті такі персонажі взаємодіють у реальному світі, вони наділені чарівними можливостями.

Посилання

1. Бахтин М.М. Формы времени и хронотопа в романе. Очерки по исторической поэтике. Вопросы литературы и естетики: Исследования разных лет. Москва : «Художественная литература», 1975. с. 234–407.
2. Бєлєхова Л.І., Цапів А.О. Когнітивна ігрова модель нарації «Квест» у казці Роалда Дала «Чарлі та шоколадна фабрика». Psycholinguistics. Психолінгвістика. Психолінгвистика: збірник наукових праць. 2019. С. 11–30.
3. Тодоров Цв. Введение в фантастическую литературу. Москва : Дом интеллектуальной книги, 1999. 144 с.
4. Bell A. Possible worlds theory and contemporary narratology. Digital Fictionality: Possible Worlds Theory, Ontology, and Hyperlinks / Ed. Bell A., Ryan M.-L. Lincoln. London : University of Nebraska Press. 2019. P. 249–272.
5. Gates P.S., Steffel S.B., Molson F.J. Fantasy literature for children and young adults. Lanham, Maryland, and Oxford : The Scarecrow press Inc., 2013. 177 p.
6. Gavins, J. Text world theory. An introduction. Edinburgh: Edinburgh University Press. 2007. 208 p.
7. Haase D. The Greenwood encyclopedia of folktales and fairy tales. London: 2008. 1161 p.
8. Jaques Z. Children’s Literature and the Posthuman. New York, 2015. 271 p.
9. Lewis C.S. The Voyage of the Dawn Treader. Book 5. 2015. 189 p.
10. Rowling J.K. Newt Scamander: Fantastic Beats and where to find them. London, Oxford. 2017. 138p.
11. Rowling J.K. Fantastic Beats and where to find them. The original screenplay. Great Britain, 2016. 293 p.
12. Ryan M.-L. Possible Worlds, Artificial Intelligence and Narrative Theory. Bloomington: Indiana University Press, 1991. 308 p.
13. Semino E. Text worlds. Cognitive poetics: Goals, Gains and Gaps / Ed. G. Bronte, J. Vandaele. Berlin, New York: Mouton de Gruyter, (2009). P. 33–77.
14. Stableford B. Historical Dictionary of Fantasy Literature. Lanham. Maryland. Toronto. Oxford. 2005. 567 p.
15. Todorov, T. Introduction to poetics (6th ed.). Minneapolis: University of Minnesota Press. 1997. 83 p.
Опубліковано
2021-12-10
Сторінки
14-19