Умови публікацій

Вчені-філологи згуртувалися. Разом ми сильніші!

У цей скрутний час ми, філологічна наукова спільнота України, повинні бути згуртованими, бо наша сила – у єдності. Видання «Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія "Германістика та міжкультурна комунікація"» безумовно підтримує цю ініціативу. Саме тому фахові журнали з філологічних наук об’єдналися, щоб забезпечити безперервність наукової діяльності.

Наразі в період воєнного стану в Україні триває набір статей до 27 травня лише у 6 видань з філологічних наук:

- Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: «Філологія»

- Львівський філологічний часопис

- Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія: Філологія. Журналістика

- Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія: Філологічні науки (мовознавство)

- Наукові праці Міжрегіональної Академії управління персоналом. Філологія

- Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка

Інформація про можливість подання статті в «Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія "Германістика та міжкультурна комунікація"» з’явиться на цій сторінці пізніше. Будь ласка, слідкуйте за оновленнями сторінки.