TRANSLATION/INTERPRETATION PARADIGM CURRICULUM: PROFESSIONALIZING TRANSLATORS / INTERPRETERS

  • V.V. Mykhaylenko
Ключові слова: письмовий переклад, усний переклад, послідовний переклад, синхронний переклад, «професійно орієнтовний» переклад, алгоритм, парадигма

Анотація

У центрі уваги переклад з аркушу у парадигмі перекладу з англійської українською мовою. Даний переклад все ще вважається одною із фаз навчання письмовому перекладу або синхронному перекладу. Проте, розвиток «професіонально орієнтованого» перекладу виокремлює зазначений переклад в окремий тип.

Посилання

1. Михайленко В.В. Алгоритми перекладу. / В.В. Михайленко – Чернівці: Рута, 1994. – 120 с.
2. Михайленко В. В., Пермінова А.В. Контрастивна семантика у контексті перекладознавчих досліджень /В.В.Михайленко, A.B.Пермінова // Вісник
Сумського державного університету. Філологічні науки: Зб. Наук. праць. – Суми: СумДУ, 2002. – № 4(37). – С. 135-139.
3. Mykhaylenko V. V. Translation in Social Networks / V.V. Mykhaylenko// Проблеми семантики, прагматики та когнитивної лінгвістики. Вип. 1. – Київ : Київ нац. ун-т
ім. Тараса Шевченка, 2002. – С. 149-151.
4. Михайленко В.В. Кореляція фрагментів картини світу у процесі перекладу/ В.В. Михайленко //Матеріали Міжнародної наукової конференції “Проблеми розвитку філології в Україні у контексті світової культури”. – Київ: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2003.
5. Михайленко В.В. Рівні інтерпретації та формалізації перекладу / В.В. Михайленко // Питання літературознавства. – Чернівці: Рута. – 2003. – Вип. 9. – С. 212-214.
6. Михайленко В.В. Когнітивний параметр моделі перекладу / В.В. Михайленко // Біблія і культура: Збірник наукових статей. – Вип 6. / Зав ред. А.Є. Нямцу. – Чернівці: Рута, 2004. – С. 393-397.
7. Михайленко В.В., Сапожник І.В. Еквівалентність у перекладі термінів торгівельного права / В.В. Mихайленко, I.B. Сапожник // Проблеми української термінології: Зб. наук. праць. – Львів: Ліга-Прес, 2004. – С. 70-72.
8. Михайленко В.В. Алгоритм інтро-перекладацьких стратегій у мультимедійному форматі / В.В. Mихайленко // Матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції «Наука і освіта '2004». – Том 25. Актуальні проблеми перекладу. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2004. – С. 38-39.
9. Agrifoglio Marjorie . Sight Translation and Interpreting. A Comparative Analysis of Constraints and Failures / Marjorie Agrifoglio // Interpreting. – 2004. – Volume 6. –
Number 1. – P. 43-67.
10. Budzhak-Jones S. To breathe or not to Breathe: Challenges of Simultaneous Interpreting / Svitlana Budzhak-Jones // Науковий вісник Чернівецького університету. Вип. 692- 693. Германська філологя.Зб.наук.праць. – Чернівці: ЧНУ, 2014. – С. 24-27.
11. Budzhak- Jones Svitlana. Language Modem or Communication Facilitator? Conference on / Svitlana BudzhakJones // Reports to the All-Ukrainian Internet Conference. Section 3. – Chernivtsi: Bukovyna State University of Finance and Economics, 2014. (in print)
12. Gile D. Basic Concepts and Models or Interpreter and Translator Training. – Amsterdam: John Benjamins, 1995.
13. Jing Chen A Course Book of Sight Translation / Chen Jing. – Shanghai: Shanghai Foreign Language Education Press, 2011. – 325 p.
14. Newmark Peter. A Book of Translation / Peter Newmark. – New-York, London, Sydney, Toronto: Prentice Hall, 1988. – 292 p.
Опубліковано
2016-03-28
Сторінки
31-35