ПАРАДИГМА ГЕНДЕРНИХ СТЕРЕОТИПІВ У МОВНІЙ КАРТИНІ СВІТУ

  • Г.М. Кузенко
Ключові слова: гендерний стереотип, фемінінність, маскулінність, гендерна асиметрія

Анотація

У статті розкриваються гендерні стереотипи, що являють собою культурно і соціально обумовлені думки про характеристики, атрибути і норми поведінки представників обох статей і їхнє відображення в мові.

Посилання

1. Бессонова О. Л. Оцінний тезаурус англійської мови: когнітивно-гендерні аспекти / О.Л. Бессонова. – Донецьк: ДонНУ, 2002. – 362 с.
2. Дудоладова О.В. Гендерные аспекты речевого взаимодействия / О.В. Дудоладова // Функциональная лингвистика. Итоги и перспективы: материалы науч. конф. – Ялта : ТНУ, 2002. – 265 с.
3. Емірсуїнова Г.І. Лексикон сучасного фемінізму (на матеріалі англійської мови): автореф. дис. канд. філол. наук : 10.02.04 / Г.І. Емірсуїнова ; Київ. нац. ун-т. – К., 2003. – 22 с.
4. Кирилина А. В. Развитие гендерных исследований в лингвистике / А. В. Кирилина // Филологические науки, – 1998. – 150 с.
5. Lakoff G. Women, Fire and Dangerous Thins / G. Lakoff – Chicago University, 1990. – 123 p.
Опубліковано
2016-03-28
Сторінки
81-84