СПЕЦИФІКА ПЕРЕКЛАДАЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ЇЇ ІСТОРІЯ І ЗАВДАННЯ СЬОГОДЕННЯ

  • Л.Г. Таланова
Ключові слова: переклад, перекладачі, перекладацька компетенція

Анотація

Дана стаття висвітлює питання історії розвитку перекладу у різні епохи. Особлива увага приділяється розвитку перекладацької діяльності в Україні та Росії, а також за кордоном. Також, у статті автор приділяє увагу питанню особливого місця, яке посідає дисципліна «переклад» поміж інших лінгвістичних дисциплін і виявляє цілі, які постають при підготовці майбутніх перекладачів у ВНЗах.

Посилання

1. Алексеева И.С. Профессиональное обучение переводчика: Учебное пособие по устному и письменному переводу для переводчиков и преподавателей. – СПб.: Союз, 2001. – 288 с.
2. Образование сегодня // Журнал ЮНЕСКО – № 3. – 2002. – 98 с.
3. Перевод: Традиции и современные технологии: Сборник статей / Отв. Ред. И.И. Урбин. – М.: Б.И., 2002. – 131 с.
4. Програма з англійської мови для університетів/інститутів (чотирічний курс навчання): Проект / С.Ю. Ніколаєва, М.І. Соловей, Ю.В. Головач та ін. – К.: Координ.-інформ. центр «Злагода», 1999. – 186 с.
5. Рецкер Я.И. Теория перевода и переводческая практика / Доп. и коммент. Д.И. Ермолович. – М.: Р. Валент, 2004. – 240 с.
6. Семенец О.Е., Панасьев А.Н. История перевода. – К.: Либідь, 1991. – 254 с.
7. Фурманова В. П. Межкультурная коммуникация и языковая практика в теории и практике преподавания иностранного языка: Дис... докт. пед. наук: 13.00.02. – М., 1994. – 475 с.
8. Чанышев А.Н. Философия Древнего мира. – М.: Высшая школа, 2003. – 703 с.
9. Чужакин А.П. Мир перевода. – М.: Р. Валент, 1999. – 192 с.
Опубліковано
2016-03-28
Сторінки
47-50