СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ІЛЮСТРОВАНИХ НАРАТИВІВ ДЛЯ ДІТЕЙ У ВЕЛИКІЙ БРИТАНІЇ

Ключові слова: ілюстровані тексти для дітей, тексти з ілюстраціями, читач-дитина.

Анотація

Наукове дослідження присвячено критичному огляду становлення та розвитку ілюстрованих наративів для дітей у Великій Британії. У своєму дослідженні ми послуговувались теоретичними працями дослідників дитячої літератури Martin Salisbury, Daniel Hahn, а також концепцією наративного моделювання художніх текстів для дітей А. Цапів (Цапів, 2020). У дослідженні визначено основні етапи становлення та розвитку ілюстрованих художніх текстів, призначених для наймолодшої читацької аудиторії, з опертям на такі поняття: «ілюстровані тексти», «читач-дитина», «тексти з ілюстраціями»; виявлено основні функції, які виконують ілюстрації у таких типах текстів. Для визначення функцій ілюстрованих англійськомовних художніх текстів для дітей ми послуговуємось роботами Painter, Martin, & Unsworth (2012), А. Цапів (Цапів, 2020). Метою нашого дослідження є систематизація наукової розвідки про становлення та розвиток ілюстрованих наративів для дітей у Великій Британії, зокрема казкових наративів, адресованих дитячій читацькій аудиторії. Матеріалом нашої розвідки послугували тексти англійськомовних казок XXI століття, а саме – ілюстрований художній текст «Paddington in the Garden» Майкла Бонда, що дозволило з’ясування специфіку його текстової та мультимодальної побудови. Саме завдяки наративам, які складають символічні сюжети, за якими і класифікується дійсність, здійснюється її розуміння. Відповідно, нами поставлено завдання проаналізувати та систематизувати особливості функцій ілюстрованих текстів для дітей.

Посилання

1. Arizpe, E., & Styles, M.. Children reading picturebooks: Interpreting visual texts (2nd ed.). London and New York : Routledge Taylor & Francis Group, 2016.
2. Hahn, Daniel Michael Morpurgo. Children`s Literature. United Kingdom : Oxford University Press, 2015.
3. Doonan, J.. The Modern picture book. In P. Hunt, & S. Ray (Eds.), International Companion Encyclopedia of Children’s literature (pp. 228–238). London and New York : Routledge, 1996.
4. Kress, G. & van Leeuwen, T.. Reading images: The grammar of visual design (2nd ed.). London and New York : Routledge Taylor & Francis Group, 2006.
5. Salisbury, Martin Morag Styles. Children`s picture books. The art of visual storytelling. United Kingdom : Oxford University Press, 2012.
6. Painter, C., Martin, J., & Unsworth, L. (2012). Reading visual narratives: Image analysis in children’s picturebooks. UK: Equinox Publishing Ltd.
7. Цапів А. Поетика наративу англійськомовних художніх текстів для дітей : дис. … д-ра філол. наук : 10.02.04. / Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна. Харків, 2020. 419 с.
Опубліковано
2022-10-07
Сторінки
26-30