СТРАТЕГІЇ І ТАКТИКИ АДВОКАТУ ЗАХИСТУ В АМЕРИКАНСЬКОМУ СУДОВОМУ ДИСКУРСІ

Ключові слова: американський судовий дискурс, судовий процес, дискурсивна ідентичність, адвокат, роль, ситуаційні фактори.

Анотація

У статті розглядається дискурсивна стратегія, реалізована адвокатом захисту в американському судовому засіданні. Дане дослідження охоплює визначення глобальної та локальної стратегій адвоката захисту, виявлення комплексу його мовленнєвих стратегій та тактик. Актуальність теми дослідження визначається застосованим комплексним комунікативно-дискурсивним підходом, на основі постулатів якого можна визначити та вивчити стратегії та тактики адвоката захисту в американському судовому засіданні та встановити параметри їхньої варіації. Робота сприяє вирішенню важливого наукового завдання сучасного мовознавства – з'ясування зв'язку між роллю комуніканта та його дискурсивною стратегією та виявлення впливу колективних та індивідуальних факторів на стратегічну спрямованість мовленнєвих дій комуніканта у суворо інституційних умовах, такої важливої ланки правової системи, як суд. Об'єктом дослідження є промова адвокатів захисту в американському суді, а предметом – стратегії та тактики, що реалізуються ними під час судового засідання, та параметри їхнього варіювання. Мета дослідження – встановити глобальні, локальні, мовленнєві стратегії та тактики адвоката захисту в американському судовому засіданні та виявити їх варіювання залежно від ситуаційних факторів та дискурсивної особи адвокатів. Стратегія, що реалізується учасником дискурсу, заснована на його декларативних та процесуальних знаннях про права та обов'язки, стереотипно пов'язані з роллю цього учасника. Таким чином, основною метою адвоката захисту є переконання суддів у істинності своїх суджень, що призводить до виникнення глобальної дискурсивної стратегії – стратегії переконання. Для того, щоб переконати суд, судження, заяви та висновки захисника повинні бути логічними та послідовними, що обумовлює виділення стратегії логічного переконання як локальної, яка конкретизує глобальну стратегію. Оскільки судова мова захисника є логічно вибудованою лінією аргументації, це дозволяє стверджувати про наявність у моделі дискурсивної стратегії американського судового дискурсу мовленнєвих стратегій: раціональної та емоційної аргументації.

Посилання

1. Бєлова А. Д. Поняття «стиль», «жанр», «дискурс», «текст» у сучасній лінгвістиці. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 2002. Вип. 32. С. 11–14.
2. Бурак О. В. Конституційні основи організації судової влади у зарубіжних країнах. Вісник Академії адвокатури України. 2009. No 14. С. 163-167.
3. Конституційне право зарубіжних країн: навч. посібник / М.С. Горшеньова та ін. ; за заг. ред. В.О. Ріяки. Київ: Юрінком Інтер, 2006. 544 с.
4. Дискурс іншомовної комунікації: монографія / К. Кусько та ін. ; за ред. С. Денисенко. Львів : Вид-во Львівського національного університету імені І. Франка, 2001. 495 с.
5. Іржі Томан. Мистецтво говорити. Київ: Видавництво політичної літератури України, 1986. 224 с.
6. Мартинюк А. П. Конструювання гендеру в англомовному дискурсі: монографія. Харків : Константа, 2004. 292 с.
7. Мідор Д. Д. Американські суди. Сент-Пол, Мінесота: Уэст Паблішинг Компані, 1991. 81 с.
8. Поліщук М. Г. Система судів США та можливість використання окремих її положень у діяльності судів України. Наукові праці МАУП. 2014. Вип. 43. С. 110-113.
9. Скуратовська Т. А. Аргументація в американському судовому дискурсі (на матеріалі справ за участю суду присяжних): дис. ... канд. філол наук: 10.02.04. Київ, 2002.196 с.
10. Фролова І. Є. Регулятивний потенціал стратегії конфронтації в англомовному дискурсі: дис. … доктора філол. наук : 10.02.04. Харків, 2015. 508 c.
11. Дискурс як когнітивно-комунікативний феномен : кол. монографія / Шевченко І. С. та ін. за загал. ред. І.С. Шевченко. Харків : Константа, 2005. 356 с. 12. Carp R. A. Stidman R. Judicial Process in America. Fifth Edition. Washington, D. C.: A Division of Congressional Quarterly Inc., 2001. P. 232-233.
13. Shiffrin D. Approaches to discourse. Oxford: Blackwell, 1994. 470 p.
14. Tannen D. Analyzing Discourse: Text and talk. Washington: Georgetown University Press, 1982. 400 p.
СПИСОК ІЛЮСТРАТИВНОГО МАТЕРІАЛУ:
1. Case № 98 Cr. 1023 United States Of America, V. Usama Bin Laden, Defendants United States District court southern district of New York. – April 30, 2001. – 154 p. URL: http://www. justice.gov.com.
2. Case № 03 Civ. 8695 (RCC) National Abortion Federation, Mark I. Evans, M. Caroline Westhoff, Md, Msc; Cassing Hammond, Md, Marc Heller, Md, Timothy R.B. Johnson, Md, Stephen Chasen, Md, Gerson Weiss, Md, Plaintiffs, v. 10 John Ashcroft, in his official capacity as Attorney General Trial of the U.S., Defendants United States District court southern district of New York. – April 7, 2004. – 104 p. URL: http://www. supremecourtpreview.org.
3. Case № 11 CR 892(RMB) United States of America, v. Leslie Dantes Theodore, Defendant United States district court southern district of New York. – October 5, 2012. – 18 p. URL: http://www.state.gov/documents/.
4. Case № 04 Cr. 528 United States of America, v. Mohammed Junaid Babar, Defendant United States district court southern district of New York. – June 3, 2004. – 50 p. URL: http://www. jdsupra.com.
5. Case № 09 Civ. 1951 Rjh State Universities Retirement System Of Illinois, Plaintiff, v. General Electric Company, Defendant United States District Court Southern District of New York. – November 23, 2010. – 66 p. URL: http://www. jdsupra.com.
6. Case № 94 Civ. 589 HYPERLAW, INC., Plaintiff, v. West Publishing Company, Defendant United States District Court Southern District of New York. – January 27, 1997. – 292 p. URL: http://www. hyperlaw.com.
Опубліковано
2023-08-21
Сторінки
7-15