ЖАНРОВІ ОСОБЛИВОСТІ СЕПТОЛОГІЇ ПРО ГАРРІ ПОТТЕРА: ВІД КАЗКИ ДО ГОТИЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Ключові слова: жанр, наратив, міф, чарівна казка, роман, детектив, шкільна повість, готичний роман, література для юнацтва, утопія (антиутопія), фентезі, пригодницький роман та література жахів.

Анотація

Стаття присвячена визначенню та характеристиці основних аспектів жанру нарратива про Гаррі Поттера. Зосереджено увагу на проблемі еволюції жанрів художніх текстів у сучасній літературі. Охарактеризовано основні подібності та відмінності у художніх творах. Досліджено специфіку розвитку нових жанрових форм у сучасній фентезійній літературі. Встановлено, що аналіз жанру твору Дж.К.Ролінг можливий лише за урахування усіх типових характеристик різних жанрів та піджанрів. Доведено, що, завдяки еволюції літературного жанру, з’явилася нова тенденція у фентезійній літературі ХХІ століття та виникла нова категорія – «гібридний жанр», до якого і належить зазначений художній твір. Цей гібридний жанр обумовлює «множення піджанрів» і й притаманний творам літератури для юнацтва та молоді. У статті встановлено, що наратив про Гаррі Поттера має елементи щонайменше 10 жанрів: міф, чарівна казка, роман, детектив, жанр шкільної історії (boarding story – як піджанр), так званого «чорного роману» (gothic novel), роману для молоді, (roman for young adults), утопії та антиутопії (alternate story), фентезі, а також елементи пригодницької літератури та літератури жахів (horror literature). Завдяки цьому, в септологій Дж.К.Ролінг виникає своєрідний петчворк жанрів, що обумовлений еволюцією головного героя – чарівника Гаррі, який, протягом подій описаних в усіх семи книгах, з дитини перетворюється на дорослого, як фізично, так і морально. Таким чином розширюється цільова вікова аудиторія читачів: спочатку (перша та друга частина септології – «Harry Potter and Philosopher’s Stone» та «Harry Potter and the Chamber of Secrets» ) – це книги для дітей та підлітків, потім (третя, четверта та п’ята частини – «Harry Potter and the Prisoner of Azkaban», «Harry Potter and the Goblet of Fire», «Harry Potter and the Order of the Phoenix») – для так званих “Young Adults”, й нарешті (останні дві частини – «Harry Potter and the Half-Blood Prince» та «Harry Potter and the Deathly Hallows») – для дорослих. Читач росте паралельно створенню (написанню) художнього твору (що власне, вперше в сучасній фентезійній літературі, і відбулося з нарративом про Гаррі Поттера).

Посилання

1. Bakhtin M. Forms of time and of the chronotope in the novel. Austin: Univ. Texas Press, (1981) .258p.
2. Carpenter H. J.R.R. Tolkien: A Biography, London: Reprint, (2000). 304 p.
3. Damour, Lisa. Harry Potter: the Teenager [Reading Harry Potter again. New critical essays], (2009). p. 1-10.
4. Fielding H. Tom Johnes, a Founding. South Carolina: CreateSpace Independent Publishing Platform (2016), 262 p.
5. Ostry E. Accepting Mudbloods: The Ambivalent Social Vision of J.K. Rowling’s Fairy Tales [Reading Harry Potter. Critical Essays], (2003). 89p.
6. Parrinder P., Gąsiorek A. The reinvention of the British and Irish novel, 1880-1940 [The Oxford history of the novel in English]. Oxford, New York, Auckland: Oxford University Press, (2011). 608p.
7. Propp V. Historical Roots of the Fairy Tale. Western Washington University, (1997). 340 p.
8. Propp V. Morphology of the folktale. University of Texas Press (1968). 184 p.
9. Rowling J.K. Harry Potter and the Goblet of fire. London: Bloomsbury, (2000). 541p.
10. Rowling J.K. Harry Potter and the Prisoner of Azkaban. London: Bloomsbury, (1999). 435p.
11. Rowling, J.K. Harry Potter and the Deathly Hallows. London: Bloomsbury, (2014).744p.
12. Rowling, J.K. Harry Potter and the Philosopher’s Stone. London: Bloomsbury, (2018). 248p.
13. Shelly M. Frankenstein. Puffin books: UK, USA, London, (2020). 318 p.
14. Smith K. M. Harry Potter’s schooldays: J.K. Rowling and the British School novel [Critical essays], (2003). p.69-87
15. Smith S. J.K.Rowling: A Biography – The Genius Behind Harry Potter.London: Michael O'Mara Books, (2001). 288 p.
16. Steblin-Kamenskij. M.I. The Myth: The Icelandic Sagas & Eddas. Michigan: Karoma, (1982). 150 p.
17. Todorov. Tz. Introduction à la littérature fantastique. Paris : Editions de Seuil, (1970).104p.
18. Williams І. Novel and Romance (1700-1800). Abington: Routledge, (2012). 484p.
19. Yudkowski E. Harry Potter and the methods of rationality. 2010 URL: https://hpmor.com/
20. Кокотюха А. Полювання мисливців за привидами: повісті. Харків: Фоліо, (2020). 106 с.
21. Окорокова В. Основи проблеми ідеального у вивченні утопії як явища. Киів: Гілея: науковий вісник № 74 (2013). С. 193-195.
Опубліковано
2023-08-21
Сторінки
22-28