ПРОСОДИЧНЕ АРАНЖУВАННЯ АНГЛОМОВНОГО АВТОБІОГРАФІЧНОГО НАРАТИВНОГО ДИСКУРСУ

Ключові слова: наратив, гендер, автобіографічний дискурс, перцептивний аналіз, просодичні параметри.

Анотація

Представлена стаття присвячена дослідженню лінгвальних особливостей наративного дискурсу в жанрі спогадів на матеріалі усних розповідей носіїв англійської мови про своє життя. Екстралінгвістична категорія гендер розглядається авторами як соціокультурний конструкт поза межами біологічної статі мовця. Під наративом в нашій роботі прийнято особливу для людини форму життя, яка складається з вербальної реконструкції подій, що мали місце в минулому. Наратив відіграє помітну роль в осмисленні людиною власної особи; людське Я інтерпретується як оповідна конвенція особливого типу, яка додає цілісність суб’єктивному досвіду і співвідносить його з однією і тією ж особою. Люди – це історії, які вони розповідають. Життя розгортається у часі, тобто, як і наратив, володіє динамічною природою; подібно наративу, життя націлене в майбутнє, після закінчення певного періоду в житті людини, також як і після закінчення розповіді, індивід виявляється здатним оцінити можливі перспективи при наявному минулому. Самоідентифікація людини найкраще висвітлюється в жанрі спогадів. До експериментального корпусу роботи увійшли тексти усної автобіографії: Camilla Duchess of Lochmar and Bill Cole, тексти спогадів Jane Burton та James O'Neill, аудіозапис “David Niven reads from his autobiography. An Englishman who became an American actor” та запис розповіді про своє життя професора Майкла Криса загальним звучанням 120 хв. Мета роботи – визначити мовні параметри усної оповіді в жанрі спогадів на лексичному, синтаксичному та просодичному рівні. В результаті проведених досліджень було виділено основні параметри автобіографії: параметри особистості, які складаються з гендерних характеристик, вікових характеристик, характеристики зовнішності, освіти, соціального, сімейного та емоційного стану персонажа, просторові характеристики, куди увійшли географічні, антропогенні, конситуативні, персоніфіковані та темпоральні – астрономічні, наративні, значущі події та тривалість події.

Посилання

1. Петлюченко Н.В. Харизматика: Мовна особистість і дискурс: монографія. Одеса: Астропринт, 2009. 464с.
2. Петренко О.Д., Ісаєв Е.Ш., Петренко Д.О. Мова чоловіків i жінок як одиниця соціолінгвістичного дослідження. Мовознавство, 1999. №1 . С.64-70.
3. Селіванова О.О. Лінгвістична енциклопедія. Полтава: Довкілля-К, 2010. 844с.
4. Flanagan O. Narrative discourse language prospective. N-Y: 1994. 130 p.
5. Harre R. The social construction of emotions. Oxford.: Basil Blackwell, 1998. 104 p.
6. Lakoff R. Language and Woman's Place. N.-Y.: Harper, 1975. 98 p.
7. Road Peter. English Phonetics and Phonology.Cambridge, 2000. 343 p.
Опубліковано
2023-08-21
Сторінки
40-51