НАРАТАТИВНІ ОСОБЛИВОСТІ ПОСТМОДЕРНІСТСЬКИХ КАЗОК БРИТАНСЬКОЇ ТРАДИЦІЇ (НА ОСНОВІ ХУДОЖНІХ ТЕКСТІВ ДЛЯ ДІТЕЙ Р. ДАЛА)

Ключові слова: нарататор, наратив, наратор, імпліцитний читач, читач-дитина, анімалістичний персонаж, інтертекстуальність.

Анотація

Наукову розвідку присвячено виявленню характерних рис взаємодії наратора та читача-дитини у художніх текстах для дітей відомого британського письменника Р. Дала. Відповідно, нами поставлено завдання з’ясувати особливості відображення нарататора у художніх текстах для дітей Р. Дала, окреслити взаємозв’язок найменування казок з ключовими елементами сюжету та визначити роль антропоморфних анімалістичних персонажів у наративах Р. Дала. У казках автора елементи реального переплітаються з елементами магічного та фантастичного. Між окремими художніми текстами існують інтертекстуальні зв’язки двох видів: події казок можуть відбуватися в одній художній реальності, або ж події однієї казки можуть бути вигаданими для персонажів іншої. Казкам Р. Дала характерні експліцитні звертання до нарататора. Наратор неодноразово привертає увагу своїх читачів-дітей до особливо важливих елементів сюжету та намагається збільшити їхній рівень довіри до нього як до оповідача, використовуючи займенник you в тексті. У більшості назв наративів Р. Дала вживається ім’я головного героя-дитини. У статті з’ясовано взаємозв’язок між вживанням повної або лагідної форм імені в найменуванні з ключовими елементами сюжетної лінії. Однією із проаналізованих у статті робіт є збірка казок “Revolting Rhymes”(Dahl, 2016i), у якій автор у віршованій формі переосмислює відомі англійськомовні казки. Читачам необхідно мати наперед знання типових казкових сюжетів, щоб відрізнити їх від новітньої інтерпретації письменника. Поруч із головними героями у художніх текстах Р. Дала традиційно зустрічаємо анімалістичних персонажів. Звірі супроводжують героїв-дітей у їхніх пригодах та подорожах, підтримують їх на шляху до успіху та захищають від небезпек. У казках “Fantastic Mr. Fox” та “The Enormous Crocodile” тварини виступають головними героями, що є нетиповим для наративів автора. Усі антропоморфних звірів та комах можна віднести до чоловічої або жіночої статі, відповідно до особових займенників he/she, якими їх позначено у тексті, та приставок Mr/Ms/Mrs перед їхніми іменами.

Посилання

1. Єфименко В. А. Жанрові трансформації та мультимодальність сучасних казкових наративів (на матеріалі англійської мови): дис. … д-ра філол. наук : 10.02.04. Київ, (2018). 531 с.
2. Карп М. А. Текстотвірні ознаки когезії та когерентності в англійських мультимодальних літературних казках (на матеріалі творчості Філіпа Арда): автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04. Одеса, (2016). 20 c.
3. Мацевко-Бекерська Л. В. Українська мала проза кінця ХІХ – початку ХХ століть у дзеркалі наратології: монографія. Львів: Сплайн, (2008). 408 с.
4. Папуша І. В. Modus ponens: Нариси з наратології. Тернопіль: Крок, (2013). 259 с.
5. Цапів А. О. Поетика наративу англійськомовних художніх текстів для дітей: дис. … д-ра філол. наук : 10.02.04. Харків, (2020). 419 с.
6. Цапів А. О. Сучасні казкові кінонаративи під мікроскопом наратолога: критичний огляд та дискусії. Науковий вісник ХДУ. Серія «Германістика та міжкультурна комунікація». (2019). № 2. С. 89–95.
7. Bal M. Narratology : Introduction to the theory of narrative. Toronto: University of Toronto Press, (2017). 206 p.
8. Bettelheim B. The uses of enchantment : The meaning and importance of fairy tales. London: Penguin Books, (1991). 352 p.
9. Dahl R. Billy and the Minpins. London: Puffin Books, (2016a). 128 p.
10. Dahl R. Charlie and the Chocolate Factory. London: Puffin Books, (2016b). 208 p.
11. Dahl R. Charlie and the Great Glass Elevator. London: Puffin Books, (2016c). 208 p.
12. Dahl R. Danny the Champion of the World. London: Puffin Books, (2016d). 240 p.
13. Dahl R. Fantastic Mr. Fox. London: Puffin Books, (2016e). 112 p.
14. Dahl R. George’s Marvellous Medicine. London: Puffin Books, (2016f). 128 p.
15. Dahl R. James and the Giant Peach. London: Puffin Books, (2016g). 176 p.
16. Dahl R. Matilda. London: Puffin Books, (2016h). 256 p.
17. Dahl R. Revolting Rhymes (colour edition). London: Puffin Books, (2016i). 52 p.
18. Dahl R. The BFG. London: Puffin Books, (2016j). 224 p.
19. Dahl R. The Enormous Crocodile (colour edition). London: Puffin Books, (2016k). 36 p.
20. Dahl R. The Giraffe and Pelly and Me. London: Puffin Books, (2016l). 96 p.
21. Dahl R. The Witches. London: Puffin Books, (2016m). 224 p.
22. Propp V. I. Morphology of the folktale. 2nd ed. Austin: University of Texas Press, (1968). 158 p.
23. Schmid W. Narratology : An introduction. Berlin: De Gruyter, (2010). 270 p.
24. Zipes, J. The irresistible fairy tale: The cultural and social history of a genre. Princeton: Princeton University Press, (2012). 256 p.
Опубліковано
2023-08-21
Сторінки
84-89