ТАКСОНОМІЯ АВСТРАЛІЙСЬКИХ ХУДОЖНІХ ЕТНОНАРАТИВІВ ДЛЯ ДІТЕЙ У КОНТЕКСТІ ПОЕТИКИ НАРАТИВУ

Ключові слова: етіологічні наративи, дидактичні наративи, ініціаційні наративи, пригодницькі наративи, наративне конструювання, наративний епізод, наративний прийом.

Анотація

Статтю присвячено класифікації австралійських художніх текстів для дітей жанрів літературної казки та короткого оповідання у контексті поетологічної наратології й висвітленню особливостей наративного конструювання виокремлених типів наративів. Австралійські художні тексти для дітей, створені в межах австралійської етнокультури та домінантною характеристикою яких є експліцитно або імпліцитно втілені в елементах наративного конструювання етнокультурні смисли, кваліфіковано як австралійські художні етно- наративи для дітей. Історії художніх етнонаративів для дітей складаються із низки наративних епізодів, поєднаних за допомогою наративних прийомів, що описують події, які трапляються із етнокультурно маркованим персонажем й розгортаються у межах етнокультурно забарвленого хронотопу. Мета статті полягає в обґрунтуванні класифікації австралійських художніх етнонаративів для дітей відповідно до таких критеріїв: сюжет історії, аранжування наративних епізодів, тип наратора й фокалізатора, персонажні образи та хронотоп. У статті представлено результати наратологічно-культурологічного аналізування наративного конструювання австралійських художніх етнонаративів для дітей з опертям на здобутки сучасної наратології, лінгвокультурології, та філологічних досліджень художніх текстів для дітей. Виявлено засоби втілення етнокультурної специфіки в наративному конструюванні художніх етнонаративів для дітей та висвітлено наративні особливості й етнокультурне підґрунтя чотирьох виявлених типів наративів: етіологічного, дидактичного, ініціаційного й пригодницького. Етіологічні художні етнонаративи для дітей витлумачено як історії про виникнення в результаті метаморфози тих чи тих об’єктів дійсності. Дидактичні наративи – це історії про випадок із життя, або вчинок персонажа, що сконструйовані у такий спосіб, аби навчити читацьку аудиторію певних моральних цінностей. Ініціаційні історії оповідають про дорослішання персонажа, що розгортається в пошуці ним чогось бажаного і цінного та здобуття цього у фіналі. Пригодницькі наративи є історіями про захопливі, проте ризикові пригоди етнокультурно маркованого статичного персонажа, що ілюструють зразки правильної й неправильної поведінки. Особливості наративного конструювання чотирьох типів художніх етнонаративів для дітей продемонстровано на прикладах відомих творів різних періодів розвитку австралійської літератури.

Посилання

1. Бєлєхова Л. І., Цапів, А. О. Когнітивна ігрова модель нарації «Квест» у казці Роалда Дала «Чарлі та шоколадна фабрика». Psycholinguistics. Психолінгвістика. Психолингвистика: збірник наукових праць. Серія: «Філологія». 2019. № 25(2). С. 11–30.
2. Кононенко В. Українська лінгвокультурологія. Київ : Вища школа, 2008. 328 с.
3. Цапів А. О. Поетика наративу англійськомовних художніх текстів для дітей (Дис. док. філол. наук). Харківський національний ун-т ім. В.Н. Каразіна. Харків, 2020. 420 с.
4. Aarne, A. Verzeichnis der Märchentypen. Helsinki : Suomalaisen Tiedeakatemian Toimituksia, 1910. 78 p.
5. Aarne, A., Thompson, S. The types of the folktale: A classification and bibliography: 2nd rev., Transl. and enlarged by Stith Thompson. Suomalainen Tiedeakatemia, 1961. 588 p. (Original work published 1928)
6. Fludernik, M. An Introduction to narratology. Roughtledge. Taylor & Francis Group, 2009. 190 p.
7. Fox, M., Lofts, P. (ill.). Koala Lou. Bayswater, Vic. : Ian Drakeford, 1988. 32 p.
8. Haase, D. (Ed.). The Greenwood encyclopedia of folktales and fairy tales. Greenwood Press. V. 1–3. 2008. 1160 p.
9. Hansen, H. The Ethnonarrative Approach. Human Relations. 2006. № 59(8). P. 1049–1075.
10. Nikolajeva, M. Children’s literature comes of age. Toward a new aesthetic. Roughtledge. Taylor & Francis Group, 2016. 226 p. (Original work published 1996)
11. Nodelman, P. The Hidden adult: Defining children's literature. Baltimore : The Johns Hopkins University Press, 2008. 390 p.
12. Park, R. The Muddleheaded Wombat. Sydney: Angus & Robertson. Harper Collins Publishers, 2011. 256 p.
13. Propp, V. (with Wagner, L. A. & Dundes, A.). Morphology of the folktale (L. A., Wagner, Ed., 2nd ed.). University of Texas Press, 2009. 158 p. (Original work published 1928)
14. Roughsey, D. The Rainbow Serpent. Sydney: HarperCollins, 1975. 28 p.
15. Shavit, Z. Poetics of children’s literature. The University of Georgia Press, 1986. 194 p.
16. Schmid, W. Narratology : an introduction (Alexander Starritt, Transl.). Berlin. New York: de Gruyter, 2010. 258 p.
17. Tan, S. Tales from Outer Suburbia. Allen & Unwin, 2008. 96 p.
18. Thompson, S. The Folktale. New York : The Dryden press, 1946. 510 p.
19. Uther, H.-J. The types of international folktales: A classification and bibliography, based on the system of Antti Aarne and Stith Thompson. Suomalainen Tiedeakatemia, Academia Scientiarum Fennica, 2004. 620 p.
20. Wierzbicka, A. Semantics, culture, and cognition. Universal human concepts in culture-specific configurations. New York : Oxford University Press, 1992. 488 p. 21. Westbury, A. Australian Fairy Tales. London : Ward, Lock, & Co., Limited, 1897. 360 p.
Опубліковано
2023-08-21
Сторінки
90-98