МЕХАНІЗМИ МАНІПУЛЯТИВНОГО ВПЛИВУ ПУБЛІЧНОГО МОВЛЕННЯ НА АУДИТОРІЮ

Ключові слова: планетарна модель, когнітивні процеси, мислемовлення і миследії, енергетичний механізм, концепт, маніпулятивний вплив, мовець, аудиторія, публічна комунікація.

Анотація

У статті з позицій енергетичної теорії мовлення обґрунтовано системну міждисциплінарну планетарну модель механізму реалізації впливу публічного мовлення на аудиторію. Уніфіковані елементарні графічні образи психічних сфер духовного буття мовця і слухачів поділено на моделі на три умовно автономних сфери (екзистенційну, ментальну і трансцендентну). Показано, як у них здійснюється перебіг саморозвитку когнітивних процесів мислемовлення і миследій учасників комунікації, наслідком якого стає виникнення феномена маніпулятивної дії публічного мовлення. Модель демонструє, що адекватне декодування змісту публічної промови забезпечується лише за наявності зони спільного соціокультурного простору мовця і кожного з представників слухацької аудиторії. Зауважено, що, незалежно від офіційного соціального статусу слухачів, у реальних умовах комунікації завжди присутні індивіди з різними рівнями внутрішньої культури: високим, середнім і низьким. Наголошується, що для привертання уваги слухачів усіх культурних рівнів публічний лідер має використовувати різні комплекси мовних і позамовних засобів маніпулятивного впливу. Розглядом особливостей функціонування енергетичних механізмів стохастичного саморозвитку мислемовлення і миследій публічного мовця під час спілкування з аудиторією показано, що концептуальне поле його пам’яті створюється на основі смисломістких нейрон-концептів, які різняться за рівнем енергетичного потенціалу та, взаємодіючи між собою за законами синергетики, створюють простір комунікативної культури мовця. Розкриттям енергетичних механізмів породження й декодування маніпулятивної інформації автори доводять, що, по-перше, промова сприймається слухачами відповідно до їхнього культурного рівня як інваріантної єдності генетично природжених та соціально набутих енергетичних потенціалів концептів-значень, накопичуваних протягом життя у їхній пам’яті. По-друге, ступінь маніпулятивного впливу публічного мовлення на аудиторію залежить від енергетичного резонансу концептів-смислів і концептів-емоцій, трансльованих на аудиторію, з енергетикою подібних концептів у пом’яті слухачів. По-третє, породження інформації психо-когнітивною системою публічного мовця та її декодування слухачем відбуваються за однаковими механізмами, але здійснюються у зворотній послідовності. Підкреслено, що обґрунтована модель здатна слугувати основою для розробки методик дослідження психо-енергетичної специфіки процесів і явищ маніпулятивного впливу мовця на аудиторію, а також для подальшого конвенціонального вироблення міждисциплінарних понять когнітивістики.

Посилання

1. Калита А.А. Актуализація емоційно-прагматичного потенціалу : монографія. Тернопіль : Підручники і посібники, 2007. 320 с.
2. Azevedo F. A., Carvalho L.R.B., Grinberg L.T., Farfel J. M., Ferretti R.E.L., Leite R.E.P., Filho W.J., Lent R., Herculano- Houzel S. Equal numbers of neuronal and nonneuronal cells make the human brain an isometrically scaled-up primate brain. Journal of Comparative Neurology. 2009. Vol. 513, Issue 5. P. 532-541. https://doi.org/10.1002/cne.21974
3. Barsalou L. W. Grounded cognition. Annual Review of Psychology, 2008. Vol. 59(1). P. 617-645. 10.1146/ annurev.psych.59.103006.093639
4. Herculano-Houzel S. The human brain in numbers: A linearly scaled-up primate brain. Frontiers in Human Neuroscience. 2009. Vol. 3:31. DOI: 10.3389/neuro.09.031.2009
5. Klymenyuk A. An Interdisciplinary Poly-Functional Lingual- Cognitive Classification of Instincts. Bendrine Kalba. 2021. Vol. 94. https://journals.lki.lt/bendrinekalba/article/ view/2137/2262
6. Neuron. URL: https://www.britannica.com/science/neuron (accessed on the 28th May 2023).
Опубліковано
2023-08-22
Сторінки
143-149