ОСОБЛИВОСТІ ІЛЮСТРОВАНИХ НАРАТИВІВ ДЛЯ ДІТЕЙ ІЗ ДОПОВНЕНОЮ РЕАЛЬНІСТЮ

Ключові слова: ілюстровані тексти для дітей, тексти з ілюстраціями, мультимодальне конструювання, читач-дитина, доповнена реальність

Анотація

Наукове дослідження присвячено критичному огляду особливостям ілюстрованих художніх текстів для дітей із доповненою реальністю. У своєму дослідженні ми послуговувались теоретичними працями науковців дитячої літератури Martin Salisbury, Daniel Hahn. У дослідженні визначено особливості ілюстрованих художніх текстів для дітей із доповненою реальністю, призначених для наймолодшої читацької аудиторії, з опертям на такі поняття: «ілюстровані тексти», «читач-дитина», «тексти з ілюстраціями», «мультимодальне конструювання», «доповнена реальність»; виявлено основні функції, які виконують ілюстрації у таких типах текстів. Мультимодальні аспекти конструювання художніх текстів з доповненою реальністю стали одним із найкращих винаходів в художній дитячій літературі. Такі книжки постають багатовимірним моделюванням мультимодальних текстів, об’ємним зображенням, що може рухатись або відтворювати сюжетні елементи певної казки. На сьогодні доповнена реальність є популярною в усьому світі, та найбільш відома в ігровій та розважальній сферах. Для визначення функцій ілюстрованих англійськомовних художніх текстів для дітей ми послуговуємось роботами Painter, Martin, & Unsworth (2012), А. Цапів (Цапів, 2020). Метою нашого дослідження є систематизація наукового пошуку про особливості ілюстрованих художніх текстів для дітей із доповненою реальністю, зокрема казкових наративів, адресованих дитячій читацькій аудиторії. Матеріалом нашої розвідки послугували тексти англійськомовних казок XXI століття, що уможливить з’ясування специфіки їх текстової та мультимодальної структури. Ілюстрації слугують способом нарації та реалізують вираження вербальної нарації, що сприяє кращому усвідомленню тексту читачем-дитиною. У мультимодальних текстах реалізація персонажних образів відбувається через вербальні й невербальні семіотичні модуси, завдяки чому читач-дитина часто себе відчуває частинкою художнього всесвіту. Саме завдяки наративам, які складають символічні сюжети, за якими і класифікується дійсність, здійснюється її розуміння. Відповідно, нами поставлено завдання проаналізувати та систематизувати особливості вербальної та невербальної побудови ілюстрованих текстів для дітей із доповненою реальністю.

Посилання

1. Daniel Hahn, Michael Morpurgo Children`s Literature. United Kingdom: Oxford University Press, 2015
2. Doonan, J. The Modern picture book. In P. Hunt, & S. Ray (Eds.), International Companion Encyclopedia of Children’s literature London and New York: Routledge. 1996, pp. 228–238.
3. Caudell T. P., Mizell D. W. Augmented reality: an application of heads-up display technology to manual manufacturing processes. System Sciences, 1992. Proceedings of the twentyfifth Hawaii international conference on, vol. 2. IEEE, 1992, pp. 659–669.
4. Kress, G. & van Leeuwen, T. Reading images: The grammar of visual design (2nd ed.). London and New York: Routledge Taylor & Francis Group, 2006
5. Martin Salisbury, Morag Styles Children`s picture books. The art of visual storytelling. United Kingdom: Oxford University Pres, 2012
6. Painter, C., Martin, J., & Unsworth, L. Reading visual narratives: Image analysis in children’s picturebooks. UK: Equinox Publishing Ltd., 2012
7. Цапів А. Поетика наративу англійськомовних художніх текстів для дітей: дис. …д-ра філол. наук: 10.02.04. / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. Харків, 2020. 419 с.
Опубліковано
2023-12-21
Сторінки
32-36