ПОДІЄВІСТЬ ЯК ОСНОВНА ВЛАСТИВІСТЬ НАРАТИВУ (НА ОСНОВІ КАЗКИ Р. ДАЛА “BILLY AND THE MINPINS”)

Ключові слова: зміна стану, наратор, непередбачуваність, неповторюваність, подія, реальність, результативність, релевантність, сюжет, читач-дитина

Анотація

Наукову розвідку присвячено обґрунтуванню подієвості як головної ознаки наративу, її умов та критеріїв градації на прикладі казки Р. Дала “Billy and the Minpins”. Відповідно, нами поставлено завдання з’ясувати специфічні риси казкових подій, виявити особливості побудову сюжету казки Р. Дала “Billy and the Minpins” та місце подій у ньому, визначити відповідність основних подій казки Р. Дала “Billy and the Minpins” умовам та критерія градації подієвості. У статті здійснено критичний огляд поглядів на основні властивості наративу. Подією вважаємо зміну стану, яка не є частиною буденної рутини. Події можуть бути активними та статичними. Ті жанри наративів, у яких переважають активні події, є більш динамічними. До цього типу наративів відносимо і казки. У казках зображуються незвичні та фантастичні події, однак імплікується, що вони можуть статися і з читачем-дитиною. Проблеми, зображені у казках, є відображенням реальних дитячих проблем, тому читачам легше уявити себе на місці персонажів та співпереживати їм. Сюжет казок здебільшого складається з приземленого і буденного початку (Біллі нудьгує та спостерігає у вікно за забороненим лісом), фантастичних подій в основній частині (втеча від Гранчера, знайомство з Мінпінами, перемога над Гранчером та нічні польоти на Лебеді) та заспокійливого повернення до реальності (Біллі повертається додому та дорослішає). Для того щоб вважатися подією, зміна стану має бути реальною (дійсною для персонажів вигаданого світу) та результативною (закінчуватися в межах наративного тексту). Окрім цього, В. Шмід нараховує п’ять критеріїв оцінки подієвості: relevance, unpredictability, persistence, irreversibility, non-iterativity. Найважливішими з них є релевантність та непередбачуваність, в той час як стійкість, незворотність і неповторюваність можуть бути нерівномірно присутніми у різних подіях. Непередбачуваність є специфічною для казок Р. Дала, адже у них автор поєднує традиційні казкові ходи та елементи з неочікуваними.

Посилання

1. Цапів А. О. Поетика наративу англійськомовних художніх текстів для дітей: дис. … д-ра філол. наук : 10.02.04. Харків, (2020). 419 с.
2. Цапів А. О., Андрєєва М. А. Наратативні особливості постмодерністських казок британської традиції (на основі художніх текстів для дітей Р. Дала). Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Германістика та міжкультурна комунікація. (2023). № 1. С. 84–89. URL: https://doi.org/10.32999/ksu2663-3426/2023-1-12 (дата звернення: 17.09.2023).
3. Abbott H. P. The Cambridge Introduction to Narrative. Cambridge: Cambridge University Press, (2002). 218 p.
4. Bal M. Narratology : Introduction to the Theory of Narrative. Toronto: University of Toronto Press, (2017). 206 p.
5. Bettelheim B. The Uses of Enchantment : The Meaning and Importance of Fairy Tales. London: Penguin Books, (1991). 352 p.
6. Chatman S. B. Story and Discourse: Narrative Structure in Fiction and Film. Ithaka, London: Cornell University Press, (1980). 288 p.
7. Dahl R. Billy and the Minpins. London: Puffin Books, (2016). 128 p.
8. Fludernik M. An Introduction to Narratology. Abingdon: Routledge, (2009). 190 p.
9. Genette G. Figures of Literary Discourse / translated by Logan M. R. New York: Columbia University Press, (1982). 127 p.
10. Grimm J., Grimm W. Grimm’s Fairy Tales : Illustrated Edition. London: Puffin Books, (2011). 371 p.
11. Prince G. A Dictionary of Narratology. Lincoln: University of Nebraska Press, (2003). 126 p.
12. Prince G. Narratology: The Form and Functioning of Narrative. Berlin: Mouton, (1982). 184 p.
13. Rimmon-Kenan S. Narrative Fiction: Contemporary Poetics. London, New York: Routledge, (1989). 173 p.
14. Schmid W. Narratology : An Introduction. Berlin: De Gruyter, (2010). 270 p.
Опубліковано
2023-12-21
Сторінки
60-66