АНГЛІЙСЬКІ ФРАЗЕОЛОГІЗМИ З КОМПОНЕНТОМ-ЗООНІМОМ У ТВОРАХ АГАТИ КРИСТІ ТА ЇХНІ ПЕРЕКЛАДИ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ

  • І.А. Воробйова
  • А.В. Фрідріх
Ключові слова: фразеологізми, компонент, зооніми, культурно-символічного значення, оцінний компонент, конотативний статус

Анотація

Стаття присвячена аналізу фразеологізмів із компонентом-зоонімом та їх інтерпретації в перекладах художніх творів. Також подається порівняльний аналіз англійських фразеологізмів із компонентом-зоонімом з їх еквівалентами в українській мові.

Посилання

1. Кривенко Г.Л. Зоосемізми в англійській та українській мовах: семантико-когнітивний і функціонально-прагматичний аспекти: автореф. дис. канд. філол. наук: спец. 10.02.17 «Порівняльно-історичне і типологічне мовознавство». Київ, 2006. 20 с.
2. Кристи А. Загадочное происшествие в Стайлзе. М.: Эксмо, 2009. 288 с.
3. Кристі А. Карибська таємниця. Харків: Клуб сімейного дозвілля, 2011. URL: https://www.bookclub.ua/ukr/catalog/e-books/e-books-detective/product.html?id=46730.
4. Кристи А. Любовные перипетии. URL: http://litread.online/pages/32000/29585-30587.
5. Кристи А. Карты на столе М.: Эксмо, 2010. 288 с.
6. Кристи А. Конец человеческой глупости. М.: АСТ, 2002. 256 с.
7. Кристи А. Объявлено убийство. М.: Эксмо, 2009. 480 с.
8. Кристі А. Оголошено вбивство. Харків: Клуб сімейного дозвілля, 2010. 304 с.
9. Кристи А. Пассажир из Франкфурта. М.: Эксмо, 2009. 448 с.
10. Кристи А. После похорон. М.: Эксмо, 2008. 384 с.
11. Кристи А. Приключение рождественского пудинга. URL: https://librapage.blogspot.com/2014/01/Prikljuchenierozhdestvenskogo-pudinga.html.
12. Кристи А. Смерть в облаках. М.: Эксмо, 2008. 416 с.
13. Кристи А. Смерть на Ниле. М.: Эксмо, 2010. 352 с.
14. Кристи А. Таинственный мистер Кин. М.: Эксмо, 2009. 352 с.
15. Кристи А. Третья девушка. М.: Международный книжный дом, 1997. 416 с.
16. Крісті А. Вбивство у Східному Експресі. URL: http://chtyvo.org.ua/authors/Kristi_Agata/Vbyvstvo_u_Skhidnomu_Ekspresi/.
17. Крісті А. Запізніла розплата. Таємниця Індіанського острова. К.: Дніпро, 1991. 304 с.
18. Крісті А. У готелі Бертрама. URL: http://www.ukrlib.com.ua/world/printit.php?tid=3428.
19. Маслова В.А. Лингвокультурология. М.: Издательский центр «Академия», 2001. 208 с.
20. Перельгут Н.М. К проблеме становления нормы английского языка. Иностранные языки в школе. М., 2002. № 3. С. 61.
21. Ухтомский А.В. Приемы и методы перевода фразеологизмов (на материале современной английской прессы): автореф. дис. … канд. фил. наук: спец. 10.02.19 «Теория языка». Москва, 2007. 13 с.
22. Christie A. URL: http://www.agathachristie.com/stories.
23. CIDO – Cambridge International Dictionaries Online. Cambridge, 2000. URL: /www.cup.org.-/esl./dictionary.
Опубліковано
2018-03-27
Сторінки
79-86