РОСІЯНІЗМИ В КІНОПЕРЕКЛАДІ АНГЛОМОВНИХ АНІМАЦІЙНИХ ФІЛЬМІВ УКРАЇНСЬКОЮ

  • О.В. Полякова
Ключові слова: кінопереклад, росіянізм, мовний портрет, цільова аудиторія, лінгвальні/екстралінгвальні способи перекладу

Анотація

У статті проаналізовано доцільність використання росіянізмів у кіноперекладі англомовних анімаційних фільмів українською як лінгвального засобу відтворення мовного портрета анімаційного персонажу в перекладі.

Посилання

1. Борисова Е. Художественный образ в английской литературе XX века: типология – лингвопоэтика – перевод: автореф. дисс. … докт. филол. наук: 10.02.04, 10.02.20. Самара, 2010. 50 с.
2. Комовская Е. Речевой портрет как средство характеристики эпохи и как одна из составляющих идиостиля писателя (на примере повести «Очарованный странник» Н.С. Лескова). Филологические науки. Вопросы теории и практики. Тамбов: Грамота, 2008. № 2 (2). C. 58–60.
3. Крисало О. Лінгвокультурні особливості перекладу збірки англомовного дитячого фольклору «Nurseryrhymes» російською й українською мовами. Вісник ЛНУ ім. Тараса Шевченка. 2013. №14 (273). Ч. ІІІ. С. 57–63.
4. Кулікова А., Тичинська Т. Прийоми перекладу власних назв при дублюванні мультфільмів. Вісник ЛНУ ім. Т. Шевченка. 2011. № 16 (227). Ч. І. С. 50–55.
5. Сітцева М. Психологічні особливості мультфільмів для дітей. Вісник Інституту розвитку дитини: зб. наук. праць. Серія: Філософія, педагогіка, психологія. 2012 Вип. 23. C. 155–158.
6. Хусид А. Особенности декодирования разными социальными группами смыслов, транслируемых средствами массовой коммуникации (на материале мультсериалов): автореф. дисс. … канд. психол. наук: 19.00.05. М., 2011. 19 с.
7. Hassan A. Cartoon Network and its Impact on Behavior of School Going Children: A Case Study of Bahawalpur. International Journal of Management, Economics and Social Sciences. 2013. Vol. 2 (1). P. 6–11.
8. «Madagascar 3: Europe’s Most Wanted». DreamWorks Animation, the USA, 2012.
9. «Мадагаскар 3: Їх шукають по всій Європі». Переклад професійний, дубльований студією LeDoyenStudio, версія у форматі DVD video, що є в торгівельному обігу.
10. «Rise of the Guardians». DreamWorks Animation, the USA, 2013.
11. «Вартові легенд». Переклад професійний, дубльований студією LeDoyenStudio, версія у форматі DVD video, що є в торгівельному обігу.
12. «Flushed Away». DreamWorks Animation, the USA, 2006.
13. «Змивайся». Переклад професійний, дубльований студією Pteroduction, версія у форматі DVD video, що є в торгівельному обігу.
Опубліковано
2018-03-27
Сторінки
107-110