ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ СУЧАСНОЇ АНГЛІЙСЬКОЇ ПОЛІТКОРЕКТНОЇ ЛЕКСИКИ

  • М.О. Совпенко
  • С.В. Федоренко
Ключові слова: переклад, перекладацькі трансформації, політкоректні одиниці, калькування, додавання

Анотація

У статті проаналізована проблематика перекладу сучасної політкоректної лексики в англомовних ЗМІ. Наводяться результати аналізу перекладацьких трансформацій з урахуванням конотативного аспекту лексичних одиниць.

Посилання

1. Застровський О. Лексичні трансформації як перекладацький прийом. Луцьк: Волинський
національний університет імені Лесі Українки, 2014. 8 с.
2. Лощенова І., Нікішина В. Перекладацькі трансформації як ефективний засіб досягнення адекватності перекладу. Філологічні науки. 2014. № 3. С. 102–105.
3. Науменко Л., Гордєєва А. Практичний курс перекладу з англійської мови на українську: навч. посібник. Вінниця: Нова книга, 2011. 136 с.
4. Сіняговська І. Визначення та класифікація перекладацьких трансформацій у процесі художнього перекладу. Наукові праці. Філологія. Мовознавство. 2014. № 209. С. 89–93.
5. Федорчук Л. Структура мовних засобів вираження феномена політичної коректності в контексті кооперативного принципу П. Грайса. Івано-Франківськ: ПНУ імені Василя Стефаника, 2014. 24 с.
Опубліковано
2018-03-27
Сторінки
116-122