УРАХУВАННЯ ЛІНГВОПРАГМАТИЧНИХ АСПЕКТІВ ПРИ ПЕРЕКЛАДІ ТЕКСТІВ РЕКЛАМНОГО ДИСКУРСУ (НА МАТЕРІАЛІ ФРАНЦУЗЬКОЇ СОЦІАЛЬНОЇ РЕКЛАМИ)

  • Л.В. Школяр
Ключові слова: лінгвопрагматичний аспект, соціальна реклама, французька мова, перекладацькі трансформації

Анотація

Статтю присвячено дослідженню лінгвопрагматики сучасного французького рекламного дискурсу, окресленню основних лінгвістичних та семіотичних особливостей соціальної реклами та їх передання при перекладі. Проаналізовано питання функціонування терміносистеми зазначеної галузі, її дериваційних засад; визначено найпоширеніші перекладацькі прийоми та трансформації, що застосовуються у процесі відтворення франкомовних лінгвопрагматичних аспектів соціальної реклами українською мовою.

Посилання

1. Чернова А. Соціальна реклама як особливий різновид французького рекламного дискурсу. Мовні і концептуальні картини світу. 2014. Вип. 50 (2). С. 504–511.
2. Strong, E. The psychology of selling and advertising. New York: Mcgraw-Hill, 1925.
3. Allen Ch. God’s psychiatry. F. H. Revell Co.,1953.
4. Bentolila A., Bachala N., Carvalho V. Structures syntaxiques des textes publicitaires. URL: https://www.persee.fr/doc/lfr_0023-8368_1977_num_35_1_4831?q=A.+Bentolila,+N.+Bachala,+V.+Carvalho.
5. Domínguez F. La rhétorique du slogan: cliché, idéologie et communication. Bulletin Hispanique, 2005. N 107–1. Vol. 107. P. 265–282.
6. Саморегулювання реклами в Європі: Аналіз системи рекламного саморегулювання і кодексу рекламної практики в Європі»; пер. з англ.. «Advertising Selfregulation in Europe, 4th edition». Київ: Індустріальний Телевізійний Комітет, 2005.
7. Зелена Ю. Лінгвопрагматичний аспект сучасного франкомовного тексту. Вісник Львівського університету. Серія «Іноземні мови». Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2013. Вип. 21. С. 197–202.
Опубліковано
2018-03-27
Сторінки
128-131