ЛЕКСИКО-СТРУКТУРНІ ТА ПРАГМАТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ ФРАНЦУЗЬКИХ ТЕКСТІВ КОНВЕНЦІЙ

  • В.Г. Куликова
Ключові слова: конвенція, лексико-структурні особливості, прагматичний потенціал, перекладацькі трансформації, французька мова, українська мова

Анотація

У статті крізь призму прагматичного й перекладацького аспектів досліджується один із документів міжнародного
права – конвенція. Зокрема, розглядаються особливості її перекладу українською мовою та роль різних трансформацій задля збереження прагматичного потенціалу оригіналу.

Посилання

1. Дмитрієв А.І. Міжнародне публічне право / A.I. Дмитрієв, В.І. Муравйов. – К. : Юрінком Інтер, 2001. – 640 с.
2. Евинтов В.И. Многоязычные договоры в современном международном праве / В.И. Евинтов. – К. : Наукова думка, 1981. – 134 с.
3. Калюжная В.В. Стиль англоязычных документов международных организаций / В.В. Калюжная. – К. : Наукова думка, 1982. – 124 с.
4. Комиссаров В.Н. Теория перевода (лингвистические аспекты) / В.Н. Комиссаров – М. : Высш. школа, 1990. – 253 с.
5. Конвенція про маркування пластичних вибухових речовин із метою їх виявлення // Верховна Рада України, офіційний веб-портал [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/. – Розділ : Законодавство України; категорія : Міжнародні документи. – Станом на 3 лютого 2016 р.
6. Конвенція про права дитини // Верховна Рада України, офіційний веб-портал [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/. – Розділ : Законодавство України; категорія : Міжнародні документи. – Станом на 1 березня 2016 р.
7. Міжнародна конвенція про боротьбу з фінансуванням терроризму // Верховна Рада України, офіційний вебпортал [Електронний ресурс]. –http://zakon3.rada.gov.ua/. – Розділ : Законодавство України; категорія : Міжнародні документи. – Станом на 5 березня 2016 р.
8. Новий французько-український та українсько-французький словник / Укладач Л.М. Авраменко. – Харків : Світовид, 2002. – 896 с.
9. Тимченко Л.Д. Міжнародне право : [підручник] / [Л.Д. Тимченко, В.П. Кононенко]. – К : Знання, 2012. – 631 с.
10. Шевцова О.В. Еквівалентність у перекладі англійських граматичних категорій конвенцій українською мовою / О.В. Шевцова // Мовні і концептуальні картини світу. – 2013. – Вип. 46(4). – С. 300–310.
11. Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme[en ligne] consulté le 5mars 2016. URL : http://www.un.org/french/millenaire/law/ cirft.htm/
12. Convention relative aux droits de l’ enfant // Nations Unies Droits de l’ Homme Haut-Commissariat [en ligne] : http://www.ohchr.org/ Catégorie: Français>Intérêt professionnel, consulté le 1 mars 2016.
13. Convention sur le marquage des explosifs plastiques et en feuilles aux fins de détection [en ligne], consulté le 3 février 2016. URL : https://treaties.un.org/doc/db/Terrorism/Conv10-french.pdf.
14. Gémar J.-C. La traduction juridique: art ou technique d’interprétation? / J .C. Gémar. – Ottawa : Revue Générale de Droit, 1987. – Рp. 495–514.
15. Kiss A. Conventions internationales, [en ligne] / A. Kiss // Encyclopædia Universalis, consulté le 8 février 2016. URL : http://www.universalis.fr/encyclopedie/conventions-internationales/.
Опубліковано
2016-10-31
Сторінки
34-38