ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ ЯПОНСЬКОЇ ТЕРМІНОЛОГІЧНОЇ ЛЕКСИКИ ТЕНРІЙСЬКОЇ РЕЛІГІЇ (НА МАТЕРІАЛІ ТЕКСТУ «ОФУДЕСАКІ»)

  • С.М. Семенко
Ключові слова: переклад, релігійна термінологія, Тенрі-кьо, Тенрійська релігія, релігія Тенрі, Офудесакі, Оя-ґамі, Оя-сама

Анотація

Статтю присвячено актуальним проблемам перекладу тексту «Офудесакі» – головного канонічного твору Тенрійської релігії. Основна увага зосереджена на труднощах перекладу японської релігійної термінології, яка віддзеркалює не лише специфіку цієї релігії, а й деякі особливості японського національного менталітету та світосприйняття японців початку доби Мейджі (1868–1912). Автор статті пропонує й обґрунтовує власні варіанти перекладу окремих релігійних термінів українською мовою.

Посилання

1. Горегляд В.Н. Японская литература VІІІ – XVІ вв.: Начало и развитие традиций / В.Н. Горегляд. – СПб. : «Петербургское востоковедение», 2001. – 400 с.
2. Кажан В.І. Власні імена та їх похідні в термінології хореографічного мистецтва / В.І. Кажан, Р.П. Калініна // Філологічні студії. Науковий вісник Криворізького національного університету. – Вип. 8. – Кривий Ріг : ОктантПринт, 2012. – С. 57–67.
3. Конрад Н.И. Синтаксис японского национального литературного языка / Н.И. Конрад. – М. : Изд. т-во иностр. рабочих в СССР, 1937. – 375 с.
4. みかぐらうた («Мікаґура-ута») 講義 深谷忠政 奈良、 天理: 道友社新書, 2003. – 239 p.
5. Ofudesaki. – Tenri: Tenrikyo Church Headquarters, 1971. – 495 p.
6. おふでさき («Офудесакі»). – 奈良県天理市: 天理時報社, 1995. – 455 р.
Опубліковано
2016-12-26
Сторінки
39-45