ЖІНКИ НА ШЛЯХУ ПІЗНАННЯ ІСТИНИ (НА ПРИКЛАДІ ПЕРСОНАЖІВ РОМАНУ ДІТЕРА НОЛЛЯ «ПРИГОДИ ВЕРНЕРА ХОЛЬТА»)

  • Іветта Михайлівна Дабагян
Ключові слова: роман, література, німецька мова, жінка, духовна еволюція, Друга світова війна, Дітер Нолль

Анотація

У статті розглядається вплив жінок на формування особистості на прикладі персонажів автобіографічного роману Дітера Нолля «Пригоди Вернера Хольта». Зокрема, досліджується такий вплив на духовну еволюцію головного героя. Розглядається значущість окремих жінок у житті Вернера Хольта незалежно від тривалості їхніх стосунків. У романі Хольт представлений насамперед як старшокласник, пізніше як солдат вермахту під час Другої світової війни. Його уявлення про життя склалися під змішаним впливом фашистської ідеології та псевдоромантичної літератури. Дітер Нолль відображає в романі свій життєвий досвід. Особистісна криза героя роману припала на пік Другої світової війни. Такі обставини загострюють ситуацію та прискорюють зміни у свідомості головного героя. Його юнацькі ідеали зникають, під впливом логіки та розуму змінюються авторитети. 40-і роки ХХ століття (дія роману відбувається в цей час) належать до часів, коли жінка дуже рідко спілкується із чоловіками в офіційних умовах, наприклад, у навчальних закладах, під час роботи або державної служби. Більшість функцій у цих сферах у цей час виконувалися чоловіками. Розділення з урахуванням ґендерних ролей здійснювалося вже в школі. Надалі для жінок існувала 10% квота для вступу до вузів. Нацисти практикували певну соціальну регресію для того, щоби основною функцією жінок була роль дружини та матері. Жінки мали надавати допомогу в рішенні демографічних цілей рейху. Тому спілкування із жінками в романі відбувається насамперед вдома, під час відпочинку, у приватному житті. Це спілкування часто пов’язане з любов’ю. Водночас вплив жінки на чоловіка за таких обставин зазвичай неофіційний, неформальний і більш емоційний. Читач бачить у романі важке життя німецьких жінок під час Другої світової війни. Жінка в цей час часто перебуває під загрозою смерті; вона бачить смерть близьких, зазнає фізичних і емоційних труднощів. Драматичні події, що відбуваються в цей час у Німеччині, спричиняють зміни у свідомості персонажів роману. Актуальним у статті є дослідження формування особистості Вернера Хольта з огляду як на історичні обставини, так і на відносини чоловіка і жінки із загальнолюдських позицій.

Посилання

1. Бед’є Ж. Роман про Трістана та Ізольду / пер. із франц. М. Рильського. Київ : Молодь, 1972. 187 с.
2. Гончар Ю. Сердечний рай. Черкаси : Брама-Україна, 2010. 188 с.
3. Гончаренко И. Царь Эдип. Наташа Ростова. О литературе не по учебнику. Киев : Издательский дом «АДЕФ-Украина», 2011. 220 с.
4. Горошко Е. Информационно-коммуникативное общество в гендерном измерении : монография. Харьков : ФЛП Л.М. Либуркина, 2009. 816 с.
5. Дабагян І. Роль жінок у духовній еволюції героя роману Д. Нолля «Пригоди Вернера Хольта». Science, research, development Philology, sociology and culturology : monografia po conferencyjna. 2018. № 12. С. 7–9.
6. Іванов Л. Роман Дітера Нолля «Пригоди Вернера Гольта». Д. Нолль. Пригоди Вернера Гольта. Київ : Дніпро, 1965. С. 816–821.
7. Кирилина А. Гендерные исследования в лингвистике и теории коммуникации. Москва : РоссПЭН, 2004. 242 с.
8. Самарин Р. Дитер Нолль и его роман. Д. Нолль. Приключения Вернера Хольта. Москва : Изд-во иностр. лит-ры, 1962. С. 6–18.
9. Сизоненко О. Валькірії не прилетять (Берлінські хроніки). Київ : Видавничий дім «АДЕФ-Україна», 2011. 368 с.
10. Топер П. По ту сторону фронта. Современная литература за рубежом. Москва : Советский писатель, 1962. С. 277–311.
11. Нолль Д. Пригоди Вернера Гольта. Київ : Дніпро, 1965. 520 с.
12. Noll D. Die Abenteuer des Werner Holt. Berlin und Weimar : Aufbau-Verlag, 1964. 544 S.
Опубліковано
2019-09-30
Сторінки
285-290