ПРИЙОМИ НАВЧАННЯ РІЗНИХ ВИДІВ ЧИТАННЯ

  • Вікторія Віталіївна Медведєва
Ключові слова: прийом, вміння, пошукове, ознайомлювальне та вивчаюче читання, етапи роботи з текстом, текстовий редактор Word

Анотація

Відомо, що перше місце в рейтингу популярності методик вивчення англійської мови активно утримує комунікативний підхід, спрямований безпосередньо на практику спілкування. Комунікативна методика вивчення англійської мови спрямована саме на можливість спілкування за чотирма напрямами, на яких тримається будь-який мовний тренінг: читання, письма, говоріння та сприйняття мови на слух, більше уваги приділяється двом останнім. На заняттях ви не почуєте особливо складних синтаксичних конструкцій. Однак було б помилкою думати, що комунікативний метод вивчення англійської мови існує тільки для легкої бесіди. Ті, хто хоче бути професіоналом у своїй галузі, регулярно читають публікації зі своєї тематики англійською мовою.

Мотивом читання як комунікативної діяльності є спілкування, а метою – отримання необхідної інформації, причому робота з текстом може переслідувати різні цілі: іноді потрібно лише визначити, про що цей текст, в інших випадках важливо зрозуміти основну чи нову інформацію, задум автора, підтекст. У процесі навчання іноземної мови необхідно сформувати уміння читання на комунікативно достатньому рівні, щоб студенти могли: а) розуміти основний зміст нескладних автентичних текстів і б) досягти повного розуміння складніших за змістом і структурою текстів різних жанрів: суспільно-політичних, науково-популярних, художніх.

Читання як вид мовленнєвої діяльності набуває більш комунікативного характеру, зростає кількість та обсяг текстів, які студенти повинні вміти читати мовчки. На цьому ступені відбувається цілеспрямоване формування вмінь пошукового (з метою отримання конкретної інформації), ознайомлювального (з метою отримання основної інформації) та вивчаючого (з метою отримання повної інформації) читання. Тому наша стаття присвячена корисним прийомам навчання різних видів читання. У ній розглядаються групи вправ, а точніше групи комунікативних діяльностей під час навчання різних видів читання студентів, зокрема морської спеціальності, для яких англійська – це не тільки мова спілкування, але й мова, якою перевіряють і складають комп’ютерні документи, програми чи читають будь-яку інструкцію або значущий документ. Оволодіння викладачем різними прийомами читання дасть можливість не тільки урізноманітнити заняття, але й індивідуально підійти до кожного студента в навчанні, користуватися літературою англійською мовою для пошуку інформації за фахом, удосконалити уміння усного мовлення студентів тощо.

Посилання

1. Littlewood W. Communicative Language Teaching. Cambridge Language Teaching Library. Cambridge : Cambridge University Press, 1981. 108 p.
2. Woodward T., Lindstromberg S. Planning from Lesson to Lesson. A way of making lesson planning easier. Longman, 1995. 138 p.
3. Колесникова И.Л., Долгина О.А. A Handbook of English- Russian Terminology for Language Teaching = Англо-русский терминологический справочник по методике преподавания иностранных языков. Санкт-Петербург : Русско-Балтийский информационный центр «БЛИЦ» ; Cambridge University Press, 2001. 224 с.
4. Иностранные языки в школе: научно-методический журнал. Москва : ООО «Методическая мозаика», 2009. № 3.
5. Иностранные языки в школе: научно-методический журнал. Москва : ООО «Методическая мозаика», 2002. № 2.
6. Иностранные языки в школе: научно-методический журнал. Москва : ООО «Методическая мозаика», 2001. № 3.
7. Иностранные языки в школе: научно-методический журнал. Москва : ООО «Методическая мозаика», 1999. № 5.
Опубліковано
2019-09-30
Сторінки
302-310