ТЕКСТИ ПРО ПРОФЕСІЙНУ ДІЯЛЬНІСТЬ МАЙСТРІВ ЯК ОДНЕ З ЯВИЩ НІМЕЦЬКОМОВНОЇ КУЛЬТУРИ

  • Любов Іванівна Павловська
Ключові слова: професійна діяльність, Німеччина, почесні звання, майстер, німецька мова, текст

Анотація

У цій статті розглядаються та обґрунтовуються пропозиції щодо використання в професійній підготовці фахівців різних напрямів досвіду професійної освіти в європейських країнах, зокрема досвіду, що базується на традиціях цих країн. Натепер являє великий інтерес вивчення проблем, пов’язаних з підвищенням якості, безпеки, комфорту товарів і послуг. Зазначена проблема досліджується в різних галузях науки. Є багато міждисциплінарних досліджень. Методи морального і матеріального стимулювання професійної діяльності мають різні форми. Цікаво вивчити ці форми фінансових і моральних стимулів. Деякі дослідження розглядають такі форми з економічної точки зору. Інші дослідники аналізують їх як культурний феномен. Є також міждисциплінарні дослідження. Кожна країна має свої унікальні особливості у багатьох сферах життя і діяльності. Особлива увага приділяється традиціям німецькомовних європейських країн на прикладі розглядання підготовки до найвищої в Німеччині та в Австрії професійної кваліфікації «майстер». Ця професійна кваліфікація з її атрибутами, пра­вилами, традиціями та звичаями може розглядатися як важливий економічний, освітній і культурний феномен у житті Німеччини. Така діяльність пов’язана також з традиційними рисами німецької мови, зокрема з фразеологізмами, прислів’ями та приказками, із зовнішнім оформленням одягу традиційних майстрів і оформленням документів, що підтверджують професійну кваліфікацію та професійні досягнення таких фахівців. Тексти ЗМІ містять статті про державну підтримку, зокрема фінансову, про підготовку майстрів та про особливості кваліфікаційних іспитів за звання майстра. У багатьох професіях звання майстра є передумовою для самозайня тості. Таке звання є гарною рекламою для кожної компанії. Звання майстра підвищує репутацію підприємця у клієнтів, викликає більшу довіру. З підприємствами майстрів краще працюють банки, зокрема стартап-підприємець з дипломом майстра отримає необхідні банківські кредити швидше, ніж за відсутності такого звання. Кваліфікація майстра дає змогу розвивати свої технічні навички настільки детально, що з’являється можливість використовувати найбільш цікаві ніші. Під час навчання майбутні майстри набувають додаткових переваг, здатності адаптуватися до нових умов праці. Автором пропонується для підготовки спеціалістів використовувати тексти, в яких розглядається це важливе явище німецької культури з урахуванням економічних, освітніх, мовних і культурно-історичних аспектів, зокрема, такі тексти, в яких йдеться про фахівців, які мають профе­сійну кваліфікацію майстра.

Посилання

1. Балк Е.А., Леменёв М.М. Мастера узнают по труду. Партнер. 2015. № 7. С. 50.
2. Березинська Н.О. Інформаційні технології в дослідницькій роботі студентів-економістів (на прикладі досліджень економічних аспектів підготовки майстрів у Німеччині). Science, research, development : monografia pokonferencyjna. Poznan, 2018. Vol. 9: Pedagogy. P. 33–35.
3. Павловська Л.І. Почесні професійні звання в Німеччині – перекладацький та виховний аспекти (на прикладі звань “Meister” та “Oberingenieur”). Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Перекладознавство та міжкультурна комунікація». 2018. Вип. 2. С. 103–106.
4. Павловська Л.І. Реміснича діяльність у текстах засобів масової інформації Німеччини: тематичний аспект. Science, research, development : monografia pokonferencyjna. Poznan, 2018. Vol. 12: Philology, sociology and culturology. P. 60–61.
5. Толстоног В.В. Сдача экзамена на звание мастера ремесленных работ. Партнер. 2004. № 9(84). С. 48.
6. Der Weg zum Meister. Das Bildungszentrum der Handwerkskammer Osnabrück. URL: https://www.btz-osnabrueck.de/btzm/content/view/nav/549 (дата звер¬нення: 03.03.2019).
7. Kindt-Matuschek B. Eine Frau, die meisterlich eine Männerdomäne erobert. Freie Presse: Regionen. 2018. № 8. URL: https://www.freiepresse.de/erzgebirge/ s c h w a r z e n b e r g / e i n e - f r a u - d i e - m e i s t e r l i c h - e i n e - maennerdomaene-erobert-amp10290914 (дата звер¬нення: 03.03.2019).
8. Meister- oder äquivalente Abschlüsse: Studium ohne Abitur in Rheinland-Pfalz. URL: https://www.studium-ohne-abitur-rlp.de/hochschulzugang/uber-meister-oder-aquivalente-abschlusse (дата звернення: 03.03.2019).
9. Meister werden: Was Sie wissen müssen. Deutsche Handwerks Zeitung. URL: https://www.deutsche-handwerks-zeitung.de/der-weg-zum-meister-was-sie-wissen-muessen/150/3096/202711 (дата звернення: 03.03.2019).
10. Siller M., Perkmann U. Die unternehmerische Tätigkeit der Meister in Südtirol. Strukturdaten und Erfolg von Meisterunternehmen. WIFO Studie 1.17. 2017. URL: https://www.handelskammer.bz.it/sites/default/files/ uploaded_files/IRE_ricerca_economica/Pubblicazioni/ WIFO_Studie_1_17_DT.pdf (дата звернення: 03.03.2019).
11. До Посольства Німеччини завітали незвичні відвідувачі. Diplomatic International Portal. URL: https://dip. org.ua/nimechchina/novini-nimechchina/do-posolstva-nimechchini-zavitali-nezvichni-vidviduvachi/ (дата звернення: 07.03.2019).
Опубліковано
2019-09-30
Сторінки
316-322