ВИВЧЕННЯ СЛЕНҐУ В КУРСІ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ (УМІ)

  • Назар Романович Данчишин
Ключові слова: сленґ, українська мова як іноземна, англізми, міжкультурна комунікація, іншомовні запозичення

Анотація

У статті проаналізовано характер впливу сленгової лексики на сучасному етапі розвитку української мови, окреслено ґенезу цієї лексики, причини її появи та чинники, що сприяють її поширенню. У контексті вивчення української мови як іноземної запропоновано долучити теми про сленґ в українській мові, зокрема, в середовищі студентської молоді, адже вивчення сучасного молодіжного сленґу іноземною авдиторією стане запорукою вільного спілкування в іншому соціумі, себто поглибить розуміння того мовлення, з яким іноземець, перебуваючи в країні побутування мови, щоденно стикається на вулиці, у пресі та сучасній художній літературі. Взято до увагу ту обставину, що частина іноземців в Україні навчається у вишах і не має наміру залишатися в Україні чи здобувати громадянство України, а це зумовлює не надто жваву адаптацію в середовище власне українських студентів. Також розглянуто поняття «престижність мови», яке корелює зі сферою інтересів лінгвістичної прагматики, бо показує, наскільки практично студентові вивчити мову і яку користь вона йому принесе. Мотивацією для вивчення її є, крім отримання позитивної оцінки на іспиті в університеті, також послуговування українською мовою в щоденному побуті, вживання її в типових сценаріях мовної інтеракції – у крамницях, закладах харчування, охорони здоров’я тощо.

Обґрунтовано важливість і потрібність вивчення сленґу в курсі української мови як іноземної. Окреслено, що таке сленґ і яка його роль у сучасній комунікації українськомовного соціуму; показано практичну реалізацію вивчення сленґу в курсі української мови як іноземної на прикладі нових навчальних вправ для студентів рівня В2 і вище.

Наприклад, запропоновано знайти в поданих у вправі реченнях слова, вжиті у «сленґовому» значенні, і скласти з ними свої речення, у яких це слово матиме значення, узвичаєне в літературній мові. У контексті бурхливого напливу в український сленґ слів і висловів з англійської мови запропоновано в одній із вправ знайти зайві «інтернаціоналізми» в мові сучасної реклами і, відповідно, замінити їх на слова літературної української мови. Також запропоновано вправу, завданням якої є визначити в поданому тексті слова, що їх можна замінити українськими питомими відповідниками.

Посилання

1. Глазова О.П. Жаргон і сленг: як ставитись до них словеснику? URL: http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/2651/1/O_ Glazova_MD_9_IPPO.pdf (дата звернення: 08.08.2019).
2. Шульжук Н.В. Сленг як нелітературний пласт сучасної української лексики. Наукові записки. Серія «Філологічна». 2011. Випуск 21. С. 102–112.
3. Український молодіжний сленґ. URL: http://ukrgramota. kievpereklad.com.ua/sleng/ (дата звернення: 08.08.2019).
4. Кондратюк О.С. Молодіжний сленг як мовне явище. URL: http://www.ji.lviv.ua/n38texts/kondratyuk.htm (дата звернення: 08.08.2019).
5. Масько Д. Український сленг та міжмовна інтерференція. URL: http://kulturamovy.univ.kiev.ua/KM/pdfs/ Magazine62-8.pdf (дата звернення: 08.08.2019).
6. Синчак О. Додаток «Комунікативні ігри та розваги» до підручника з української мови як іноземної «Яблуко» (вищий рівень). Львів : Видавництво УКУ, 2015. 58 с.
7. Данчишин Н.Р. Проблема засилля англізмів у сучасному українськомовному дискурсі: як це використати у викладанні української мови як іноземної. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Філологія». Одеса, 2018. Випуск 35. Том 1. С. 18–20.
Опубліковано
2019-11-27
Сторінки
121-125