СПЕЦИФІКА ВЖИВАННЯ ТЕРМІНІВ «ЗІРКА» ТА «ЗОРЯ» В КОНТЕКСТІ СУЧАСНОГО МАС-МЕДІЙНОГО ПРОСТОРУ (НА ПРИКЛАДІ СУЧАСНИХ ІНТЕРНЕТ-ЗМІ)

  • Андрій Федорович Соломахін Херсонський державний університет
Ключові слова: астрономічна термінологія, масові комунікації, полісемія, слововживання, інтернет-видання

Анотація

Запропоноване дослідження є логічним і цілком закономірним продовженням наукової розвідки, присвяченої структурі, функціонуванню та розвитку астрономічної термінології української мови ІІ половини ХХ – початку ХХ століть, у контексті якої автор зіткнувся із цілком закономірною проблемою, а саме паралельним функціонуванням термінів «зірка» – «зоря» в структурі астрономічної метамови. Саме тому в роботі зроблена спроба проаналізувати змістове наповнення вказаних термінологічних одиниць, яке вкладають у них науковці, через уживання їх у фахових текстах посібників, підручників, словників, енциклопедичних видань тощо. Подібний аналіз дає змогу виправдати доцільність уживання того чи іншого терміна в астрономічній термінології. Зокрема, автор дійшов висновку, що лексема «зірка» та похідний від неї прикметник «зірковий», що може бути частиною структурно складніших терміноодиниць, є більш прийнятними для вживання в астрономічній терміносистемі, що зумовлено однозначністю порівняно з лексемою «зоря», яка характеризується полісемічністю й омонімічністю в межах досліджуваної термінології. Крім того, термін «зоря» в низці фахових словників, енциклопедій, науково-популярних видань виступає як власна назва на позначення космічних об’єктів.

Однак, виходячи за межі своєї терміносистеми, лексеми «зірка» – «зоря» розширюють власний поняттєвий спектр, набуваючи нових значень шляхом лексико-семантичного способу словотворення, здебільшого в результаті метонімізації.

У процесі аналізу сучасних українських інформаційних ресурсів, зокрема інтернет-ЗМІ, виявлено розширення семантичного поля як лексеми «зоря», так і лексеми «зірка».

Слово «зоря», крім властивого спектру термінологічних значень, у текстах ЗМІ фігурує як власна назва аматорських і професійних футбольних клубів або інших закладів, організацій, підприємств. Крім того, аналізована мовна одиниця вживається в значенні розквіту кар’єри, слави діячів культури, науки, спорту, іноді як синонім до лексеми «життя».

Значеннєвий арсенал лексеми «зірка» на шпальтах сучасних українських інтернет-видань доповнюється лише одним значенням, зокрема вказана одиниця використовується на позначення видатних діячів спорту або шоу-бізнесу, а також подібно до лексеми «зоря» функціонує як власна назва.

Отже, проведене дослідження вказує, що, по-перше, обидві аналізовані мовні одиниці активно використовуються в текстах ЗМІ; по-друге, термін «зоря», функціонуючи поза системою астрономічної метамови, набуває дещо більшого спектру додаткових значень, ніж варіативний йому термін «зірка».

Посилання

1. Александров Ю.В. Астрономія. 11 клас : книга для вчителя. Харків : Веста : Ранок, 2005. 256 с.
2. Базів Л. Віталіна Біблів, актриса театру і кіно. URL: https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2808656-vitalinabibliv-aktrisa-teatru-i-kino.html (дата звернення: 04.03.2020).
3. Бусел В.Т. Великий тлумачний словник сучасної української мови. Київ ; Ірпінь : ВТФ «Перун», 2001. 1440 с.
4. Вакарчук І.О. Теорія зоряних спектрів: підручник для студ. астрофізичних і фіз. спец. вищих навч. закл. Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2002. 359 с.
5. Голіздра І. Актриса Олеся Жураківська: Хочеться, щоб українці знімалися в головних ролях українського кіно. URL: https://life.pravda.com.ua/culture/2019/10/27/238621/(дата звернення: 04.03.2020).
6. Гринёв-Гриневич С.В., Сорокина Э.А., Скопюк Т.Г. Основы антрополингвистики (к лексическим основаниям эволюции мышления человека). Москва : Компания Спутник, 2005. 114 с.
7. Даниленко В.П. Теоретичні та практичні аспекти нормалізації наукової термінології. Мовознавство. 1980. № 6. С. 16–21. 8. ДП «Поліграфічний комбінат «Зоря». URL: http://www.
pc-zorya.com.ua (дата звернення: 04.03.2020).
9. Зірка «Рівердейла» розповів про мінуси популярності у фотосеті для GQ. URL: https://kinoafisha.ua/ua/news/zvezda-riverdeila-rasskazal-o-minusah-populyarnosti-vfotosete-dlya-gq (дата звернення: 04.03.2020).
10. Зірки українського спорту пристрасно відзначили День Валентина. URL: https://www.obozrevatel.com/ukr/sport/sport/zirki-ukrainskogo-sportu-pristrasno-vidznachili-denvalentina-foto.htm (дата звернення: 04.03.2020).
11. Зоря життя художника нетлінна і крізь роки нам світить повсякчас! URL: https://nedrygaylivska-gromada.gov.ua/news/1552659370/ (дата звернення: 04.03.2020).
12. «Зоря» посилиться португальським захисником – ЗМІ.URL: https://www.ukrinform.ua/rubric-sports/2637515-zora-kuplae-portugalskogo-zahisnika-za-rekordnusumu-zmi.html (дата звернення: 04.03.2020).
13. Кадаша Т. Астрономія. Київ : ТОВ «Перо», 2011. 96 с.
14. Калинович Ф., Холодний Г. Словник математичної термінології (Проект). Харків : Радянська школа, 1931. Ч. ІІІ : Астрономічна термінологія й номенклатура. 117 с.
15. Климишин І.А. Астрономія вчора й сьогодні. Київ : Наукова думка, 1976. 286 с.
16. Климишин І.А., Корсунь А.О. Астрономічний енциклопедичний словник. Львів : Вид-во ЛНУ, 2004. 548 с.
17. Климишин І.А., Тельнюк-Адамчук В.В. Шкільний астрономічний довідник : книга для вчителя. Київ : Радянська школа, 1990. 287 с.
18. Кочан І.М. Синонімія у термінології. Мовознавство. 1992. № 3. С. 32–35.
19. Соломахін А.Ф. Структура, функціонування та розвиток астрономічної термінології української мови (ІІ половина ХХ – початок ХХІ століть) : дис. … канд. філол. наук : 10.02.01 / Харківський національний педагогічний університет імені Г.C. Сковороди. Харків, 2015. 317 с.
20. Терегубова Я. Гумористи, телеведучі і зірки шоу-бізнесу: люди творчих професій, які можуть пройти в Раду. URL: https://www.radiosvoboda.org/a/30026496.html (дата звернення: 04.03.2020).
21. Трудова зоря Дідківського. URL: http://www.golos.com.ua/article/239041 (дата звернення: 04.03.2020).
22. Тут, в Острівці, зійшла зоря його таланту. URL: https://svoboda.te.ua/tut-v-ostrivci-zijshla-zorja-joho-talantu/(дата звернення: 04.03.2020).
23. Фанати кропивницької «Зірки» закликають зберегти найстаріший футбольний клуб України – Інформаційний портал Кіровоградщини – Гречка – Новини Кропивницький. URL: https://gre4ka.info/sport/50495-fanaty-kropyvnytskoi-zirky-zaklykaiut-zberehtynaistarishyi-futbolnyi-klub-ukrainy (дата звернення: 04.03.2020).
Опубліковано
2020-09-08
Сторінки
250-255