ПРОСОДИЧНІ АСПЕКТИ АКТОРСЬКОГО МОНОЛОГІЧНОГО МОВЛЕННЯ В КІНЕМАТОГРАФІЧНОМУ ДИСКУРСІ

  • Вікторія Володимирівна Олінчук Національний університет «Одеська морська академія» http://orcid.org/0000-0003-1472-2998
  • Світлана Іванівна Тихоніна Національний університет «Одеська морська академія» http://orcid.org/0000-0001-6289-0529
Ключові слова: монологічне мовлення, акторське мовлення, кінематографічний дискурс, стилістичні прийоми, гендер, вікові особливості, просодичні параметри, інструментальний аналіз

Анотація

Робота присвячена аналізу стилістичних і просодичних маркерів монологічного мовлення персонажа з бель-гійської наукової драми “Mr. Nobody”. Аутентична мова кінокартини – американська англійська. Головною метоюдослідження є встановлення кореляції між віком і психологічним станом героя та їх впливом на стилістично-про-содичне аранжування його мовлення. Окремо аналізуються загальні лінгвістичні особливості монологічного мов-лення персонажа у виконанні актора (фонетичні, лексичні, синтаксичні), які належать до кожного віку Немо. Нафонетичному рівні здійснюються аудиторський та електроакустичний аналізи найбільш експресивних монологів Немо у віці 9, 16, 34 та 118 років, включаючи такі просодичні компоненти: висотний рівень (ЧОТ), гучність(інтенсивність), темп мовлення. Фоностилістичний аналіз виявив різноманітність стилістичних прийомів,реалізованих у мовленні Пана Ніхто. За результатами перцептивного аналізу ми дійшли певних висновків, щорепліки підлітка Немо вирізняються максимальною гучністю і становлять 93%. Максимальний темп мовленняпритаманний Немо у віці 34 роки і становить 55%. Працюючи телеведучим, він звучить упевнено й автори-тетно, намагаючись зацікавити аудиторію й упевнити у своїх словах. Мінімальна гучність ілюструє монологистарого Немо і становить 80% загалом. Мінімальний темп є типовим для похилої людини, яка промовляє словаповільно, розмірковуючи над своїми вчинками й переосмислюючи свій життєвий шлях. Максимальний висотнийрівень (60%), із яким говорить Немо, відображає його депресивний психологічний стан. Він жалкує про речі, якіне встиг зробити за свою юність. У процесі електроакустичного аналізу виявлено таку тенденцію: мінімальнаЧОТ і мінімальна інтенсивність мовлення характерні для монологів старого Немо, засмученого та пригніче-ного, що становить 60 Гц і 45 Дб відповідно; тоді як максимальна ЧОТ у 220 Гц реалізована в монолозі спосте-режливого восьмирічного Немо, а максимальна інтенсивність проявляється в мовленні підлітка, сповненогоюнацького максималізму та самовпевненості. Як результат дослідження варто відмітити, що вік Немо прямовпливає на стиль його мовлення, а емоційність його слів залежить від психологічного стану, у якому він пере-буває на момент мовлення. Вік та емоції визначають експресивність і яскравість монологів персонажа в просо-дичних і стилістичних параметрах їх акторської реалізації.

Посилання

1. Kukharenko V.A. (2002). Interpretatsiya teksta [Interpretation of text]. Odessa: Latstar. 289p.
2. Lavrinenko I. N. (2012). Criterion of classification of cinemadiscourse // Visnik Kharkivskogo Natcionalnogo ynivesiteta im. Karazina. (2012). № 1003. Vipysk 70. P. 41–44.
3. Methodi obrabotki resultatov eksperimentalno foneticheskih isledovanii rechi I ih lingvisticheskoy interpretacia / Voloshin V.G., Grigorian N.R., Muzya E.M, Olinchuk V.V. Odessa : BMB, 2011. 186 p.
4. Chatman, S. Story and Discourse: Narrative Structure in Fiction and Film. Cornell University Press, 1978. 288 p.
5. Praat Doing Phonetics by Computer / version 4.2. URL: http://praat.org/.
6. “Mr.Nobody” Production Jaco Van Dormael. Pan-Européenne film Belgium, 2009. 141 min.
Опубліковано
2020-12-02
Сторінки
48-57