МАРК ТВЕН – ПРОГРЕСИВНИЙ ПИСЬМЕННИК: ДОСЛІДЖЕННЯ ІДІОСТИЛЮ АВТОРА

Ключові слова: фразеологія, індивідуальний стиль, визначні риси, діалект, мовлення персонажів

Анотація

Марк Твен – дуже суперечлива постать так само, як і його творчість. Його найвідоміші книги були заборонені, та все ж їх визнали втіленням унікального індивідуального стилю автора. Крім того, новаторський стиль Марка Твена був переданий багатьма мовами, тому перекладачам довелося шукати нестандартні підходи до відтворення його визначних рис. Письменник послуговувався мовою американської провінції, зокрема південно-західним діалектом, діалектом негрів Міссурі та діалектом округу Пайк, та його модифікації, які є наріжними каменями для пошуку під- ходів при перекладі його творів. Мова персонажів має особливості розмовної мови, наповненої жаргоном, ідіомами та нестандартними граматичними конструкціями, неправильно написаними словами, незавершеними реченнями, вставними словами тощо. Індивідуальність кожного персонажа та його територіальна приналежність демонстру- ється через поєднання різних діалектів, високого і низького стилів. Письменник здійснив літературну революцію і створив новий стиль написання творів. Твен вживав різні діалекти, щоб зробити мову яскравою та реалістичною. Їх вміле поєднання – це особливість його стилю, що робить його книги цікавими та привабливими для читачів. Марк Твен індивідуалізує мову своїх героїв, щоб показати усі аспекти реального життя. За допомогою діалектів та їх різних форм Марк Твен досяг ефектів іронії та гумору. Використання просторічної лексики персонажів у поєднанні з різними формами діалектів дає особливість індивідуальному стилю Марка Твена. Мова персонажів позначена ідіо- мами, еліптичними конструкціями, вставними словами. Крім того, письменник вживав експресивну лексику, намага- ючись показати індивідуальність своїх героїв через їхнє мовлення. Все це допомогло достовірно відтворити картини життя, звичок та звичаїв людей. Аналіз показав, що незмінними рисами індивідуального стилю Марка Твена є діа- лекти, просторіччя, фразеологія та ідіоми. Іншими рисами, характерними для індивідуального стилю письменника, є: вставні слова, тропи, повторення та нестандартні граматичні конструкції.

Посилання

1. История зарубежной литературы конца XIX нач. XX вв. / [ред. М.Е.Елизарова, Н.П. Михальской]. М. : Высшая школа, 1970. 620 с.
2. История литературы США. Литература последней трети ХІХ века 1865 – 1900 (становление реализма) / [ред. Я.Н. Засурский]. М.: ИМЛИ РАН, 2003. Т. 4. 992 с.
3. Кубарева Н.П. Зарубежная литература последняя треть XIX начало ХХ вв. М.: Московский лицей, 2004. 344 с.
4. Наливайко Д.С. Зарубіжна література ХІХ сторіччя. Доба романтизму. Тернопіль: Богдан, 2001. 416
5. Немцова Н.В. Проблема эквивалентности и адекватности при переводе грамматических отклонений от нормы. Вестник МГОУ. Серия: Лингвистика. 2011. № 3. С. 178–185.
6. Проблемы становлення американской литературы / [ред. Я.Н.Засурский]. М.: Наука, 1981. 384 с.
7. Ромм А.С. Марк Твен и его книги о детях. М.: Наука, 1977. 192 с.
8. У США видадуть “кастровану” версію книг Марка Твена. URL: http://kievpapa.livejournal.com/2985.html.
9. Buxbaum, K. Mark Twain and American Dialect // American speech, № 5. 1927. Р. 233–236.
10. Carkeet, D. The Dialects in Huckleberry Finn. American Speech, № 3. 1979. Р. 315.
11. Inge, T. M. Huck Finn among the Critics: a centennial selection. Maryland : University publications of America, 1985. 465 p.
12. Jerome Loving Mark Twain: The Adventures of Samuel L. Clemens. Berkeley: University of California Press, 2010. 491 p.
13. Kaplan, J. Born to trouble. 100 years of Huckleberry Fin. Washington: Library of Congress, 1985. 23 p.
14. Mark Twain The adventures of Tom Sawyer. The adventures of Huckleberry Finn. London : Wordsworth classics, 2001. 396 p.
15. Mark Twain. The adventures of Huckleberry Finn; [ed. by J.Seelye]. N.Y. : Penguin classics, 2002. 368 p.
16. Mencken, H.L. The American Language. N.Y : Citadel Press, 1964. 777 р.
17. Parrington, V. L. Main Currents in American thought. The beginning of critical realism in America, 1860 – 1920. Norman: University of Oklahoma press, V.III. 1987. 429 p.
18. Pederson, L.A. Mark Twain’s Missouri Dialects: Marion County Phonemics. American Speech, № 4. 1962. Р. 261.
19. Richard, C. The American novel and its tradition. N.Y. : Gordian press, 1978. 266 p.
20. Rulon, C.M. Geographical delimitation of the dialect areas in The Adventures of Huckleberry Finn. A various language: Perspectives on American dialects. N.Y, 1971. Р. 215-221.
21. Smith, H. N. Mark Twain. The development of a writer. Cambridge: Belknap Press of Harvard University Press, 1962. 212 p.
22. The Autobiography of Mark Twain: including chapters now published for the first time [ed. Ch.Neider]. N.Y. : Harper and Row, 1960. 388 p.
23. Voto, de B. Mark Twain at. Cambridge: Harvard University Press, 1942. 144 p.
Опубліковано
2020-12-02
Сторінки
86-91