КАРНАВАЛІЗОВАНИЙ АНІМАЦІЙНИЙ ЕКОДИСКУРС: ЕКОЛОГІЧНА ВЗАЄМОДІЯ ЕМОТИВНОСТІ ВЕРБАЛЬНОГО І НЕВЕРБАЛЬНОГО МОДУСІВ

Ключові слова: анімаційний дискурс, вербальний модус, екодискурс, еколінгвістика, емотивність, емотіологія, карнавалізація, комічне, невербальний модус

Анотація

У статті досліджується карнавалізований анімаційній екодискурс, що є яскравим представником сучасного медіамистецтва, для створення і демонстрації якого використовують вербальні, тобто усні (мовлення персонажів, закадровий голос) і письмові (усі надписи анімаційного простору), а також невербальні емотивні засоби – аудіальні (просодії, звуки музика) й візуальні (міміка, жести, рухи структура кадру та об’єктів у ньому). Мета роботи – дослідити екологічність взаємодії емотивних засобів мови, тобто емотивної лексики, емотивних граматичних, стилістичних та синтаксичних конструкцій із невербальними засобами вираження емотивності. Останні не є невимушеними чи випадковими у визначеному типі дискурсу, на рівні з вербальними вони утворюють емотивне значення суворо відповідно до авторського задуму. Зокрема, просодії мовлення, міміка, жести та мова тіла персонажів, а також спосіб побудови кадру та об’єктів у ньому покликані передавати закладену в них автором емотивність, яка може підсилювати, доповнювати, регулювати, заперечувати або замінювати емотивне значення, сформоване мовними засобами. Англомовний карнавалізований анімаційний екодискурс «The Secret Life of Pets» є корисним для природи, людей, а особливо тварин, оскільки він висвітлює проблеми, пов’язані з екологічністю стосунків людей з їхніми домашніми улюбленцями. На матеріалі зазначеного дискурсу доведено, що карнавальна (тобто гумористична, саркастична, іронічна, сатирична, гротескна) взаємодія модусів заохочує до використання стосовно тварин таких самих форм мови, як і для людей. Аудіальний та візуальний модуси можуть надавати вербальному відтінку комічності, формуючи емотивне значення, що суперечить або замінює значення, сформоване в другому, в такий спосіб висміюючи стереотипи про тварин, недбале та жорстоке ставлення до них. Таким чином, у статті визначено, що карнавалізований анімаційний екодискурс «The Secret Life of Pets» є екологічним й корисним, оскільки він вживає емотивні форми мови, які заохочують до шанобливого і дружнього ставлення до домашніх улюбленців, дають глядачеві ключ до їх розуміння, а також висміює форми мови, що формують стереотипи та сприяють недбалому ставленню до тварин.

Посилання

1. Бобер Н.М. Особливості застосування емотивної лексики в англомовному художньому дискурсі (на прикладі творчості О. Уальда, Дж. Стейнбека, Дж. Грішем та інших). Науковий вісник ХДУ. Серія Германістика та міжкультурна комунікація. 2021. № 1. С. 13–18.
2. Войтенко І.Г., Киселюк Н.П. Вплив емоційності на екологію комунікації (на матеріалі сучасного англомовного дискурсу). Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: Серія «Філологія». 2017. № 1.64. С. 160–163.
3. Летягова Т.В., Романова Н.Н., Филиппов А.В. Тысяча состояний души. Москва : Флинта, 2016. 424 с.
4. Самохіна В.О. Карнавальний діалогізм сучасного комунікативного простору. Мовні і концептуальні картини світу. 2017. Вип. 56 T. 2. С. 167–178.
5. Самохіна В.О. Карнавалізація у фокусі лінгвокреативної діяльності Homo Artifex. Вісник ХНУ імені В.Н. Каразіна. Серія: Іноземна філологія. Методика викладання іноземних мов. 2019. № 88. C. 26–34.
6. Шаховский В.И. Диссонанс экологичности в коммуникативном круге: человек, язык, эмоции : монография. Волгоград : ИП Поликарпов И.Л., 2016. 504 с.
7. Fill A., Muhlhausler P. (ed.). Ecolinguistics reader: Language, ecology and environment: continuum / editor. by Fill A., Muhlhausler P. London: Bloomsbury Publishing, 2006. 306 p.
8. Goatly A. Meaning and Humour. Cambridge: Cambridge University Press, 2012. 374 p.
9. Morozova O. Linguoecoloical approach to capturing concepts: a case study of transparency. Accents and Paradoxes of Modern Philology. 2018. Iss. 2. P. 32–51.
10. Renaud С. (Director) The Secret Life of Pets [Motion Picture]. United States: Illumination Entertainment, 2016.
11. Stibbe A. Ecolinguistics : language, ecology and the stories we live by. London; New York : Routledge, 2015. 219 p.
Опубліковано
2021-12-10
Сторінки
28-34